Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Albert Einstein Lukáš Slovík.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Albert Einstein Lukáš Slovík."—  Präsentation transkript:

1 Albert Einstein Lukáš Slovík

2 Obsah Detstvo Gymnaziálne štúdium Vysokoškolské štúdium
Prvé zamestnania a publikovaná práce Život po publikovaní prác Všeobecná teória relativity Emigrácia – Posledné roky života Einstenova osobnosť

3 Detstvo Albert sa narodil v Ulme v roku 1879, ako syn Hermana Einsteina a Paulíny Einsteinovej rod. Kochovej 1881 sa narodila jeho sestra Maja

4 Politická situácia v Nemecku
1870 francúzsko-pruská vojna 1871 vznik nemeckého cisárstva

5 Ulm Prvá zmienka z roku 854 Gotická katedrála s najväčšou kostolnou vežou

6 Katolícka ľudová škola
Problémy s učením Dyslexia

7 Luitpold - Gymnasium Neuznával autority
Opúšťa školu, odchádza za rodičmi do Talianska

8 AArau Uchádza sa o miesto na Zürišskej Polytechnike
Za pomoci lektora získava miesto na liberálne vedenej Kantonálnej strednej škole v Arau

9 Eidgenössische Technische Hochschule
Marcel Grossman Mileva Marićová Získava učiteľský diplom a švajčiarske občianstvo

10 Život po skončení štúdia
Problémy s nájdením zamestania Po dvoch rokoch dostáva prácu v patentovom úrade v Berne 1903 svadba s Milevou

11 Brownov pohyb - 1905 1827 Robert Brown
Publikácia o vlastnostiach atómov a dôkaz existencie atómov Brownov pohyb

12 Fotoelektrický jav Je jav kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a zvyšujú jej vodivosť alebo opustia látku

13 Špeciálna teória relativity - 1905
Špeciálna teória relativity ukázala, že priestor a čas sa pohybom deformujú E=mc2 => energia a hmotnosť sa môžu navzájom zamieňať, že sú ekvivalentné

14 Život po vydaní publikácií
1908 habitácia Pôsobenie v Zurichu, Prahe a Berlíne 1919 svadba s Elsou Lowenthalovou

15 Všeobecná teória relativity - 1916
Teória o gravitácii Gravitácia podľa Einsteina nie je sila (ako ju poníma Newton), ale deformácia priestoru, resp. jeho zakrivenie

16 Úspechy 1919 dôkaz teórie relativity – A. Eddington
1921 Einstein dostal Nobelovu cenu

17 Emigrácia do USA 1933 emigroval do USA
1936 zomiera Einsteinova manželka Elsa Einsteinov- Szilárdov list

18 Posledné roky života strávil Einstein s knihovníčkou Johannou Fantovou
zomrel v roku 1955 v Princetone

19 Einsteinova osobnosť Humanista a pacifista
Zábudlivý profesor venujúci sa tomu čo ho baví a nestará sa o povrchné veci a oblečenie

20 Zdroje Olejár, Marián, Albert Einstein, Bratislava : Young Scientist [2000], 65 s. Bodanis, David, E = mc 2 : Životopis nejslavnejší rovnice na světe, Praha : Dokořán 2002, 279 s. Kuzněcov, B. G., Einstein - život - smrt – nesmrtelnost, Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1984, 423 s. Herneck, Friedrich, Albert Einstein, Leipzig : BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft 1982, 116 s. lorentz.phl.jhu.edu speakingoffaith.publicradio.org www2.wwnorton.com

21 Ďakujem za pozornosť


Herunterladen ppt "Albert Einstein Lukáš Slovík."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen