Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Nimisõnade käänamine. SAKSA KEELES JAGUNEVAD NIMISÕNAD AINSUSES KOLME KÄÄNDKONNA VAHEL: Naissoost nimisõnade käändkond; Tugev käändkond; Nõrk käändkond;

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Nimisõnade käänamine. SAKSA KEELES JAGUNEVAD NIMISÕNAD AINSUSES KOLME KÄÄNDKONNA VAHEL: Naissoost nimisõnade käändkond; Tugev käändkond; Nõrk käändkond;"—  Präsentation transkript:

1 Nimisõnade käänamine

2 SAKSA KEELES JAGUNEVAD NIMISÕNAD AINSUSES KOLME KÄÄNDKONNA VAHEL: Naissoost nimisõnade käändkond; Tugev käändkond; Nõrk käändkond;

3 Naissoost nimisõnade käändkond Nominativ Wer? Was? eine Frau - die Frau eine Katze - die Katze eine Puppe - die Puppe eine Klasse - die Klasse eine See - die See eine Nacht - die Nacht

4 Naissoost nimisõnade käändkond Akkusativ Wen? Was? Wohin? eine Katze - die Katze eine Frau - die Frau eine Puppe - die Puppe eine Klasse - die Klasse an eine See - hinter die See eine Nacht - die Nacht

5 Naissoost nimisõnade käändkond Dativ Wem? Wo? Wann? einer Katze - der Katze einer Frau - der Frau einer Puppe - der Puppe einer Klasse - der Klasse an einer See - über der See in einer Nacht - in der Nacht

6 Naissoost nimisõnade käändkond Genitiv Wessen? einer Katze - der Katze einer Frau - der Frau einer Puppe - der Puppe einer Klasse - der Klasse einer See - der See einer Nacht - der Nacht

7 Naissoost nimisõnade käändkond Sellesse käändkonda kuuluvad kõik naissoost nimisõnad; Nimisõna ei muutu, muutuvad ainult artiklid;

8

9 Tugev käändkond Nominativ Wer? Was? ein Mann - der Mann ein Kind - das Kind ein Wagen - der Wagen ein Spiel - das Spiel ein Tisch - der Tisch ein Haus - das Haus ein Abend - der Abend ein Jahr - das Jahr

10 Tugev käändkond Akkusativ Wen? Was? Wohin? einen Mann - den Mann ein Kind - das Kind einen Wagen - den Wagen ein Spiel - das Spiel auf einen Tisch - unter den Tisch hinter ein Haus - neben das Haus einen Abend - den Abend ein Jahr - das Jahr

11 Tugev käändkond Dativ Wem? Wo? Wann? einem Mann - dem Mann einem Kind - dem Kind einem Wagen - dem Wagen einem Spiel - dem Spiel vor einem Tisch - über dem Tisch in einem Haus - auf dem Haus an einem Abend - an dem Abend nach einem Jahr - in einem Jahr

12 Tugev käändkond Genitiv Wessen? eines Mannes - des Mannes eines Kindes - des Kindes eines Wagens - des Wagens eines Spiels - des Spiels eines Tisches - des Tisches eines Hauses - des Hauses eines Abendes - des Abendes eines Jahres - des Jahres

13 Tugev käändkond Sellesse käändkonda kuuluvad kõik kesksoost nimisõnad ja enamus meessoost nimisõnu; Genitivi käändes saab nimisõna endale käändelõpu –s või –es (-ses) ;

14

15 Nõrk käändkond Nominativ Wer? ein Junge - der Junge ein Mensch - der Mensch ein Hase - der Hase ein Elefant - der Elefant ein Polizist - der Polizist

16 Nõrk käändkond Akkusativ Wen? einen Jungen - den Jungen einen Menschen - den Menschen einen Hasen - den Hasen einen Elefanten - den Elefanten einen Polizisten - den Polizisten

17 Nõrk käändkond Dativ Wem? einem Jungen - dem Jungen einem Menschen - dem Menschen einem Hasen - dem Hasen mit einem Elefanten -bei dem Elefanten zu einem Polizisten -von dem Polizisten

18 Nõrk käändkond Genitiv Wessen? eines Jungen - des Jungen eines Menschen - des Menschen eines Hasen - des Hasen eines Elefanten - des Elefanten eines Polizisten - des Polizisten

19 Nõrk käändkond Sellesse kändkonda kuuluvad ainult meessoost sõnad, mis tähistavad kas inimesi või teatud loomi; Käändkonna tunnuseks on nimisõna käändelõpp –n või –en kõikides käänetes v. a. Nominativ; Sellesse käändkonda kuuluvad sõnad tuleb enamasti meelde jätta;

20

21 KÄÄNAMINE MITMUSES Nominativ Wer? Was? die Frauen die Menschen die Kinder die Tage die Tische die Städte die Fenster die Parks

22 KÄÄNAMINE MITMUSES Akkusativ Wen? Was? Wohin? die Frauen die Menschen für die Kinder die Tage unter die Tische über die Städte hinter die Fenster in die Parks

23 KÄÄNAMINE MITMUSES Dativ Wem? Wo? Wann? den Frauen den Menschen mit den Kindern an den Tagen unter den Tischen über den Städten hinter den Fenstern in den Parks

24 KÄÄNAMINE MITMUSES Genitiv Wessen? der Frauen der Menschen der Kinder der Tage der Tische der Städte der Fenster der Parks

25 KÄÄNAMINE MITMUSES Mitmuses käänduvad kõik nimisõnad ühtemoodi; Dativi käändes saavad nimisõnad käändelõpu –n või –en (v. a. sõnad, mille mitmuse tunnuseks on juba –n või –en, aga ka –s -lõpulised nimisõnad)


Herunterladen ppt "Nimisõnade käänamine. SAKSA KEELES JAGUNEVAD NIMISÕNAD AINSUSES KOLME KÄÄNDKONNA VAHEL: Naissoost nimisõnade käändkond; Tugev käändkond; Nõrk käändkond;"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen