Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

ÖGO Präsentation Prezentácia ÖGO Die ÖGO bietet Chancen ÖGO dáva šancu 27.10.2015.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "ÖGO Präsentation Prezentácia ÖGO Die ÖGO bietet Chancen ÖGO dáva šancu 27.10.2015."—  Präsentation transkript:

1

2 ÖGO Präsentation Prezentácia ÖGO Die ÖGO bietet Chancen ÖGO dáva šancu 27.10.2015

3 Verein Spoločnosť pre povrchovú techniku Ca.200 Mitglieder ( Verbände, Firmen, Einzelpersonen) Ca. 200 členov (Zväzy, Firmy, Jednotlivci) Vereinsvorstand Predsedníctvo Geschäftsführer Obchodný vedúci Arbeitskreise Odborné oblasti pre: für Aus – Weiterbildung Vzdelávanie a dovzdelávanie Technik und Umwelt Technika a životné prostredie Messen und Events Veľtrhy - výstavy a podujatia Kommunikation Komunikácia Beheimatet im FMMI der WKÖ Spolupráca s FMMI pri WKÖ Finanzierung: Mitgliedsbeiträge, Sonderzuwendungen Financovanie: Členské príspevky, Finančné príspevky ÖGO aktuell ÖGO aktuálne

4 ÖGO künftig ÖGO nabudúce Arbeitsgemeinschaft Oberflächentechnik im FMMI der WKÖ. Spoločnosť pre povrchovú techniku v zväze Stroje a kovopriemysel pri Rakúskej obchodnej komore Branchenvertretung der Oberflächentechnik Zastupovanie branže povrchovej techniky

5 Strategie Stratégia Mehrwert schaffen Pridaná hodnota Wir bieten Chancen Dávame šancu Kooperationen nutzen Využitie kooperácie Gemeinsam sind wir stärker Spolu sme silnejší Internationalisierung Internacionalizácia Europa ist das Ziel Európa je cieľ Branchenvertretung Zastupovanie branže Alle in ein Boot Všetci na jednej lodi

6 Ziel: Branchenvertretung verstärken Cieľ: posilniť zastúpenie branže Branchenkollegen aus Gewerbe und Industrie Kolegovia z branže živnostníci a priemysel Chemische Industrie Chemický priemysel Wärmebehandler Tepelné spracovanie Emailverband Zväz pre smalty a emaily ÖVA ÖVA Feuerverzinker Žiarové pozinkovanie Vereine Zväzy a asociácie Lieferanten Dodávatelia ins Boot holen Dostať ich do jedného člna

7 Ziele: Kooperationen Ciele: Kooperácia Zwischen Medzi Mitgliedern členmi Zum Nutzen der Na prospech Mitglieder členov z.B. Börsen napr. Burzy Pooling Spoločné podiely z.B. Lobbying napr. lobovanie Projekte Projekty

8 Ziele : Mehrwert schaffen Ciele: Realizovať pridanú hodnotu Für Mitglieder Pre členov z.B. Weiterbildung Vzdelávanie v praxi Aktionen Akcie Veranstaltungen Podujatia Für Partner Pre partnerov z.B. napr. Brancheninfos Informácie z branže Know –how Know - how Projekte Projekty

9 Ziel : Internationalisierung Cieľ internacionalizácia Kontakte zu Schwesterorganisationen verstärken Zosilniť kontakt so sesterskými organizáciami Bemühungen in EU Beitrittsländern Zameranie na krajiny pristupujúce do EU

10 Aktivitäten 2004 Aktivity 2004 Intertool Veľtrh Intertool Verein ---- Arge Zväz --– Arge Abwasserkurs Kurz odpadových vôd Mitgliederaktionen Členské akcie Nachwuchswettbewerb Nábor dorastu


Herunterladen ppt "ÖGO Präsentation Prezentácia ÖGO Die ÖGO bietet Chancen ÖGO dáva šancu 27.10.2015."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen