Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Lekcja otwarta z języka niemieckiego Was machen wir für den Umweltschutz? Co robimy dla ochrony środowiska?

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Lekcja otwarta z języka niemieckiego Was machen wir für den Umweltschutz? Co robimy dla ochrony środowiska?"—  Präsentation transkript:

1 Lekcja otwarta z języka niemieckiego Was machen wir für den Umweltschutz? Co robimy dla ochrony środowiska?

2 Übung 1: Was ist die Umwelt? die Umwelt W… E… L….. T…… und Pf….

3 Übung 2: Was verschmutzt die Umwelt? Was verschmutzt die Umwelt? ……..l ……..e Ab…….

4 Übung 2: Was verschmutzt die Umwelt? Was verschmutzt die Umwelt? MüllMüll Abgase Abwasser

5 Übung 3 Höre und ergänze die Aufgabe richtig/falsch. Posłuchaj i zaznacz : prawda/ lub fałsz (Karta pracy ucznia) + uzupełnij Entscheidungsbaum- drzewko decyzyjne

6 Übung 3 R/ F 1. Michael und seine Freunde demonstrieren gegen die Umweltverschmutzung.R 2. Michael verteilt die Flugblätter.F 3. Julia macht nichts für die Umwelt.F 4. Die Dame im roten Schal kompostiert Bioabfälle.R 5. Sie kauft auch bei Michael eine Broschüre.F

7 Üb. 4: Wie sortieren wir Müll?

8 Übung 4 Verbinde und ergänze! Połacz i uzupełnij! Karta pracy A)Dose B) Zeitung C) Glasflasche D) Glühbirne E) Bananenschale F) Plastikflasche MetallRest- müll GlasPlastikBio- müll Papier

9 ZWROTY DO DANYCH STATYSTYCZNYCH (1) (podmiot)(2) orzeczenie I) 75% der befragten Personen sortieren (3) (pozostałe części zdania) ………………………………[75% zapytanych osób sortuje ……] II) 25% der Jugendlichen sortieren............................ [25% młodych ludzi sortuje …………………]

10 Bild Nr 1 75% der befragten Personen sortieren Abfälle. 25% der Jugendlichen sortieren keine Abfälle.

11 ZWROTY DO DANYCH STATYSTYCZNYCH III) Mehr als die Hälfte (65 Personen) sortieren … [Więcej niż połowa ( 65 osób) sortuje ….] IV) 30 Schüler sortieren ………. [30 uczniów sortuje …… V) Nur 5 von 128 Schülern sammeln …… [Tylko 5 z 128 uczniów zbiera …………] VI) Auch nur 5 Schüler sammeln ………. [Także tylko 5 uczniów zbiera …………………]

12 Übung 5: Bild Nr 2 Karta pracy I)……………(65 Personen) sortieren Altpapier. II) …………………. ……… sortieren Batterien. III) Nur 5 …………………… sammeln ………………. IV) ………………………… ……… Plastik. V) 20 Personen sortieren ………………………….. VI)..................................... sortieren Küchenabfälle.

13 Obrazek 2 I) Mehr als die Hälfte (65 Personen) sortieren Altpapier. II) 30 Schüler sortieren Batterien. III) Nur 5 von 128 Schülern sammeln Glas. IV) Nur 3 Personen sammeln Plastik. V) 20 Personen sortieren Aluminium. VI) Auch nur 5 Personen sortieren Küchenabfälle.

14 Übung 6:Was machst du (tust du) für die Umwelt? Co robisz/ czynisz dla środowiska? Przeczytaj ankietę, zaznacz swoje odpowiedzi i przenieś nowe sformułowania na drzewko decyzyjne. (Üb 6/ s. 92-93)

15 Bild 3 Wähle und ergänze die Statistikangaben – Wybierz i uzupełnij dane statystyczne I)…………………….. Personen benutzen Dusche. a)Sechzig b) Achtzig c) Siebzig II) ………… Personen benutzen Badewanne. a) Zehn b) Dreißig c) Zwanzig

16 Bild 4 - Beschreibe die Statistikangaben – Opisz dane statystyczne Opis:

17 Obrazki

18 Koniec Dziękuję za uwagę Oprac.: mgr Diana Wojciechewicz


Herunterladen ppt "Lekcja otwarta z języka niemieckiego Was machen wir für den Umweltschutz? Co robimy dla ochrony środowiska?"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen