Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von."—  Präsentation transkript:

1 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von Birgit Hoffmann

2 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum anrufen ringa ringa, ring!, ringer, ringde, ringt erstellt von Birgit Hoffmann

3 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum fahren åka åka, åk!, åker, åkte, åkt erstellt von Birgit Hoffmann

4 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum fahren (selbst) köra köra, kör!, kör, körde, kört OBS! Im Präsens keine weitere Endung! erstellt von Birgit Hoffmann

5 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum wohnen bo bo, bo!, bor, bodde, bott erstellt von Birgit Hoffmann

6 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum laufen, rennen springa springa, spring!, springer, sprang, sprungit erstellt von Birgit Hoffmann

7 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum tun, machen göra göra, gör!, gör, gjorde, gjort OBS! Im Präsens keine weitere Endung! erstellt von Birgit Hoffmann

8 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum studieren studera studera, studera!, studerar, studerade, studerat OBS! Alternativ: läsa, plugga erstellt von Birgit Hoffmann

9 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum heißen heta heta, ---, heter, hette, hetat erstellt von Birgit Hoffmann

10 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum schauen, gucken titta titta, titta!, tittar, tittade, tittat erstellt von Birgit Hoffmann

11 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum spielen (Eishockey) spela ([is]hockey) spela, spela!, spelar, spelade, spelat erstellt von Birgit Hoffmann

12 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum schlafen sova sova, sov!, sover, sov, sovit erstellt von Birgit Hoffmann

13 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum zuhören, (Radio) hören lyssna (på radio) lyssna, lyssna!, lyssnar, lyssnade, lyssnat erstellt von Birgit Hoffmann

14 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum kaufen köpa köpa, köp!, köper, köpte, köpt erstellt von Birgit Hoffmann

15 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum lesen, studieren, lernen läsa läsa, läs!, läser, läste, läst erstellt von Birgit Hoffmann

16 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum trinken dricka dricka, drick!, dricker, drack, druckit erstellt von Birgit Hoffmann

17 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Substantive: en/ett xxx, xxxen/xxxet, Plural unb., Plural best. Wirtschaft (BWL, VWL) ekonomi en ekonomi, ekonomien, ekonomier, ekonomierna (företagsekonomi; nationalekonomi) erstellt von Birgit Hoffmann

18 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Wann geht/fährt der Bus? När går bussen? erstellt von Birgit Hoffmann

19 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 7.15 klockan sju och femton kvart över sju erstellt von Birgit Hoffmann

20 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 9.30 klockan nio och trettio halv tio erstellt von Birgit Hoffmann

21 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl klockan tretton och fyrtiofem kvart i två erstellt von Birgit Hoffmann

22 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl klockan tjugotre och tio tio över elva erstellt von Birgit Hoffmann

23 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl klockan femton och tjugotvå tjugotvå minuter över tre erstellt von Birgit Hoffmann

24 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl klockan sjutton och tjugofem fem i halv sex erstellt von Birgit Hoffmann

25 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl klockan sjutton och trettiofem fem över halv sex erstellt von Birgit Hoffmann

26 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb vergangenen Sommer i somras erstellt von Birgit Hoffmann

27 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb heute früh i morse erstellt von Birgit Hoffmann

28 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb vergangenen Sonntag i söndags erstellt von Birgit Hoffmann

29 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb gestern i går / igår erstellt von Birgit Hoffmann

30 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb gestern früh i går morse / igår morse erstellt von Birgit Hoffmann

31 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb gestern abend i går kväll / igår kväll erstellt von Birgit Hoffmann

32 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb heute abend i kväll erstellt von Birgit Hoffmann

33 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb vergangene Woche förra veckan erstellt von Birgit Hoffmann

34 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb vergangenes Jahr i fjol erstellt von Birgit Hoffmann

35 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb vor drei Jahren för tre år sedan erstellt von Birgit Hoffmann


Herunterladen ppt "Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen