Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von."—  Präsentation transkript:

1 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

2 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum anrufen ringa ringa, ring!, ringer, ringde, ringt erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

3 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum fahren åka åka, åk!, åker, åkte, åkt erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

4 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum fahren (selbst) köra köra, kör!, kör, körde, kört OBS! Im Präsens keine weitere Endung! erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

5 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum wohnen bo bo, bo!, bor, bodde, bott erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

6 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum laufen, rennen springa springa, spring!, springer, sprang, sprungit erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

7 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum tun, machen göra göra, gör!, gör, gjorde, gjort OBS! Im Präsens keine weitere Endung! erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

8 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum studieren studera studera, studera!, studerar, studerade, studerat OBS! Alternativ: läsa, plugga erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

9 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum heißen heta heta, ---, heter, hette, hetat erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

10 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum schauen, gucken titta titta, titta!, tittar, tittade, tittat erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

11 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum spielen (Eishockey) spela ([is]hockey) spela, spela!, spelar, spelade, spelat erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

12 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum schlafen sova sova, sov!, sover, sov, sovit erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

13 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum zuhören, (Radio) hören lyssna (på radio) lyssna, lyssna!, lyssnar, lyssnade, lyssnat erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

14 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum kaufen köpa köpa, köp!, köper, köpte, köpt erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

15 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum lesen, studieren, lernen läsa läsa, läs!, läser, läste, läst erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

16 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum trinken dricka dricka, drick!, dricker, drack, druckit erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

17 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Substantive: en/ett xxx, xxxen/xxxet, Plural unb., Plural best. Wirtschaft (BWL, VWL) ekonomi en ekonomi, ekonomien, ekonomier, ekonomierna (företagsekonomi; nationalekonomi) erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

18 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- Wann geht/fährt der Bus? När går bussen? erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

19 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 7.15 klockan sju och femton kvart över sju erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

20 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 9.30 klockan nio och trettio halv tio erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

21 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 13.45 klockan tretton och fyrtiofem kvart i två erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

22 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 23.10 klockan tjugotre och tio tio över elva erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

23 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 15.22 klockan femton och tjugotvå tjugotvå minuter över tre erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

24 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 17.25 klockan sjutton och tjugofem fem i halv sex erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

25 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Uhrzeiten in Buchstaben kl 17.35 klockan sjutton och trettiofem fem över halv sex erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

26 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- vergangenen Sommer i somras erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

27 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- heute früh i morse erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

28 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- vergangenen Sonntag i söndags erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

29 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- gestern i går / igår erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

30 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- gestern früh i går morse / igår morse erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

31 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- gestern abend i går kväll / igår kväll erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

32 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- heute abend i kväll erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

33 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- vergangene Woche förra veckan erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

34 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- vergangenes Jahr i fjol erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30

35 Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb ----- vor drei Jahren för tre år sedan erstellt von Birgit Hoffmann 2012-10-30


Herunterladen ppt "Vokabeln På svenska! Kap. 2 Övb Verben: Infinitiv, (Imperativ), Präsens, Präteritum, Supinum sprechen tala tala, tala!, talar, talade, talat erstellt von."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen