Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića N A D RINI ĆUPRIJA i T RAVNIČKA HRONIKA Graz, 22. 4. 2015. Frančeska Liebmann Institut.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića N A D RINI ĆUPRIJA i T RAVNIČKA HRONIKA Graz, 22. 4. 2015. Frančeska Liebmann Institut."—  Präsentation transkript:

1 Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića N A D RINI ĆUPRIJA i T RAVNIČKA HRONIKA Graz, 22. 4. 2015. Frančeska Liebmann Institut za slavistiku Sveučilišta „Karl Franz“ u Grazu franceska.liebmann@edu.uni-graz.at

2 Kulturemi Specifične datosti karakteristične za odre đ enu zemljopisnu regiju koje ju zbog svoje jedinstvenosti i neponovljivosti čine različitom od drugih dijelova svijeta. 22. 4. 2015.2Kulturemi u Andrićevim prijevodima

3 Struktura (1) Predgovor Uvodni dio Teorijski okvir Ivo Andrić, N A D RINI ĆUPRIJA i T RAVNIČKA HRONIKA Paratekstualna analiza 22. 4. 2015.3Kulturemi u Andrićevim prijevodima

4 Struktura (2) Kontrastivna analiza kulturema Dvije jednojezične i jedna dijakronijska usporedba Zaključak Privitak Izvori, literatura i ilustracije 22. 4. 2015.4Kulturemi u Andrićevim prijevodima

5 Korpus (1) T RAVNIČKA HRONIKA : K ONZULSKA VREMENA. Beograd – Zagreb – Sarajevo – Ljubljana: Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna založba Slovenije, 1967. N A D RINI ĆUPRIJA. Sarajevo: Veselin Masleša, 1982. 22. 4. 2015.5Kulturemi u Andrićevim prijevodima

6 Korpus (2) W ESIRE UND K ONSULN (prijevod: Hans Thurn). Zürich: Coron-Verlag, 1970. D IE B RÜCKE ÜBER DIE D RINA : E INE W ISCHEGRADER C HRONIK (prijevod: Ernst E. Jonas). Berlin: Suhrkamp, 2003. D IE B RÜCKE ÜBER DIE D RINA : E INE C HRONIK AUS V IŠEGRAD (prijevod: Ernst E. Jonas; obrada: Katharina Wolf-Grießhaber). München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2013. 22. 4. 2015.6Kulturemi u Andrićevim prijevodima

7 Korpus (3) T HE D AYS OF THE C ONSULS (prijevod: Celia Hawkesworth u suradnji s Bogdanom Rakićem). London: Forest Books, 1992. T HE B RIDGE OVER THE D RINA (prijevod: Lovett F. Edwards). London: The Harvill Press, 1995. 22. 4. 2015.7Kulturemi u Andrićevim prijevodima

8 Važnost kulturema (1) Mnogobrojnost Rečnik turcizama, provincijalizama i nekih manje poznatih stranih izraza (TH: 461–467, NDĆ: 359–363). Pomna uporaba – razlikovna funkcija Posu đ enice Rijetko su prisutni u univerzalnim iskazima 22. 4. 2015.8Kulturemi u Andrićevim prijevodima

9 Važnost kulturema (2) Na diplomi Vaše nagrade napisano je da Vam se Nobelova nagrada predaje za epsku snagu kojom ste Vi „oblikovali motive i sudbine iz istorije Vaše zemlje“ (Popović 1988: 264). Porast prodaje 90-ih godina Obvezna lektira za razumijevanje Bosne i Hercegovine 22. 4. 2015.9Kulturemi u Andrićevim prijevodima

10 Važnost kulturema (3) Ivan Lovrenović – I VO A NDRIĆ, PARADOKS O ŠUTNJI (2008) Ivo Andrić [...] proizvod je sinkretičke kulture Bosne (Vucinich 1997). Pisac sve Bosne (Ivan_Lovrenović-www) 22. 4. 2015.10Kulturemi u Andrićevim prijevodima

11 Važnost kulturema (4) Andrića zanimaju svi predstavnici toga civilizacijskoga panoptikuma – muslimani, pravoslavci, katolici, židovi-sefardi, Osmanlije, Levantinci, austrougarski došljaci raznih zanimanja i sudbina (Ivan_Lovrenović-www). 22. 4. 2015.11Kulturemi u Andrićevim prijevodima

12 Važnost kulturema (5) Nitko u našoj književnosti taj svijet nije osjećao tako svojim kao Andrić – sav taj svijet [...] Pa, ako Vucinicheva formulacija („sinkretička kultura Bosne“) ima povijesnoga i kulturološkog utemeljenja, onda neće biti pretjerano ustvrditi da je Ivo Andrić u književnosti do danas ostao jedinim autentičnim izdankom i predstavnikom te kulture i takve Bosne (Ivan_Lovrenović-www). 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima12

13 Problematika Baština Osmanskog Carstva Pravoslavlje Kako je moguće prevesti nešto na drugi jezik ako u njemu nema ekvivalentnog leksema za odre đ enu pojavu? 22. 4. 2015.13Kulturemi u Andrićevim prijevodima

14 Metoda (1) Pernilla Rosell Steuer –... EIN ALLZU WEITES F ELD ? Z U Ü BERSETZUNGSTHEORIE UND Ü BERSETZUNGSPRAXIS ANHAND DER K ULTURSPEZIFIKA IN FÜNF Ü BERSETZUNGEN DES R OMANS „E IN WEITES F ELD “ VON G ÜNTER G RASS (2004) 22. 4. 2015.14Kulturemi u Andrićevim prijevodima

15 Metoda (2) Instrumentarij naziva prevoditeljskih metoda iz publikacija brojnih uglednih traduktologa Skala stručnog nazivlja seže od preuzimanja ( „ Übernahme “ ) do izostavljanja ( „ Auslassung “ ). „Transfer metoda“ Göttingenskog SFB-a „Književno prevo đ enje“ 22. 4. 2015.15Kulturemi u Andrićevim prijevodima

16 Göttingenski SFB Historijska orijentiranost Deskriptivnost Transferorijentiranost Prevoditi književnost ustvari znači prevoditi interpretaciju nekog književnog djela (Frank 1987: XV). 22. 4. 2015.16Kulturemi u Andrićevim prijevodima

17 Podjela kulturema 1. priroda 2. artefakti 3. objekti nematerijalne kulturne baštine 4. specifične civilizacijske institucije 22. 4. 2015.17Kulturemi u Andrićevim prijevodima

18 Artefakti Jelo i piće Odjeća Predmeti za svakodnevnu uporabu Arhitektura i urbanizam 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima18

19 Jelo i piće (1) Tepsije sa baklavom; urmašice [...] (TH: 318). [...] Kupferpfannen mit Baklava darauf; Dattel- kuchen [...] (1970: 428). Large pans of baklava; little date-shaped cakes [...] (1992: 274). 22. 4. 2015.19Kulturemi u Andrićevim prijevodima

20 Jelo i piće (2) Baklava – slatka pita od oraha i tirita, zaljevena šećerom (TH: 462). Baklava – Gebäck aus Honig und Nüssen (1970: 61) [Baklava – pecivo od meda i oraha]. Urmašica ← tur. hurma ← perz. hurmā – datulja 22. 4. 2015.20Kulturemi u Andrićevim prijevodima

21 Jelo i piće (3) [...] da je i pop Nikola [...] popustio i prihvatio za plosku i meze (NDĆ: 339). [...] dass auch Pope Nikola [...] nachgab und die Flasche und den Imbiss annahm (2013: 455). [...] that even Pop Nikola [...] gave way and accepted a drink from a flask and some snacks (1995: 298). 22. 4. 2015.21Kulturemi u Andrićevim prijevodima

22 Jelo i piće (4) Meze ← tur. meze – predjelo, slastica Meze – jelo koje se uzima uz rakiju (NDĆ: 361). IIustracija 1: Meze/Meza 22. 4. 2015.22Kulturemi u Andrićevim prijevodima

23 Jelo i piće (5) Davil je, upara đ en, [...] služio zakusku i neko penušavo vino koje je dobio iz Splita (TH: 42). Daville, in Galauniform [...] servierte seinen Gästen einen Imbiß und Schaumwein, den er aus Split besorgt hatte (1970: 104). [...] Daville [...] in all his finery, served refreshements and sparkling wine he had brought from Split (1992: 30). 22. 4. 2015.23Kulturemi u Andrićevim prijevodima

24 Odjeća (1) Kanuni-i-raja – niz propisa koje je drugi kalif Omar al Katab propisao za hrišćane i Jevreje u osvojenom Damasku, a koji su [...] bili na snazi i u drugim pokrajinama turskog carstva (Andrić 2008: 255). 11) U pogledu odeće i obuće ne smeju se nositi kao muslimani (Isto: 256). 22. 4. 2015.24Kulturemi u Andrićevim prijevodima

25 Odjeća (2) Na njoj su turske šarene dimije, ali ostalo odelo, košulja, pojas i jelek, bilo je kao u srpskih devojaka po selima na visokoj ravni iznad kasabe (NDĆ: 190). 22. 4. 2015.25Kulturemi u Andrićevim prijevodima

26 Odjeća (3) Osećali su kako im znoj curi ispod novih svečanih anterija [...] (NDĆ: 46). Sie fühlten, wie ihnen der Schweiß unter den neuen Festgewänden herunterrann [...] (2013: 33). They felt as if they were sweating under their new ceremonial clothes [...] (1995: 29). 22. 4. 2015.26Kulturemi u Andrićevim prijevodima

27 Odjeća (4) A pored njega veliki vezir, raskopčane anterije na grudima [...] (NDĆ: 89). Und neben ihm der Großwesir, mit über der Brust geöffnetem Obergewand [...] (2013: 96). [...] and beside him the Grand Vezir, with his robe unbuttoned on his chest [...] (1995: 70). 22. 4. 2015.27Kulturemi u Andrićevim prijevodima

28 Odjeća (5) [...] žustro zagrnu uski rukav svoje anterije i pokaza na podlaktici širok ožiljak od ruske sablje (TH: 48). [...] mit einer heftigen Bewegung streifte er den langen Ärmel seines Rockes hoch [...] (1970: 111). [...] with a brisk movement, he pulled up the narrow sleeve of his overshirt [...] (1992: 36). 22. 4. 2015.28Kulturemi u Andrićevim prijevodima

29 Odjeća (6) […] ispod koje su provirivali zagasitomodra anterija, bensilah i pusat (TH: 88). […] unter dem eine dunkelblaue Anterija, ein Ledergurt und eine Waffe hervorlugten (1970: 158). […] under which one could glimpse his dark blue smock and a leather belt with a weapon stuck in it (1992: 71). 22. 4. 2015.29Kulturemi u Andrićevim prijevodima

30 Odjeća (7) Anterija ← tur. entari ← arap. ‛antärī Anterija – dugačka gornja haljina (NDĆ: 359). Anterija – vrsta duge gornje haljine (TH: 461). Anterija – männliches Obergewand (1970: 62) [Anterija – muška gornja odjeća]. 22. 4. 2015.30Kulturemi u Andrićevim prijevodima

31 Odjeća (8) IIustracija 2: Muška anterija Ilustracija 3: Anterija kneginje Ljubice 22. 4. 2015.31Kulturemi u Andrićevim prijevodima

32 Odjeća (9) Odmah je izuo čizme, svukao mantiju i skinuo kamilavku […] (NDĆ: 157). Sofort streifte er die Stiefel ab, zog die Soutane aus und nahm die Priestermütze […] (2013: 194). She at once took off his boots, took his cloak and removed the hood […] (1995: 133). 22. 4. 2015.32Kulturemi u Andrićevim prijevodima

33 Odjeća (10) kamilavka ← ngrč. kamēlaúke IIustracija 4: Pravoslavni svećenik s kamilavkom 22. 4. 2015.33Kulturemi u Andrićevim prijevodima

34 Odjeća (11) […] o čem habit na fra - Luki visi (TH: 230). […] worauf die Ordenskutte Fra Lukas hängt (1970: 328). […] how Brother Luka’s habit stays up (1992: 198). Habit – odeća kod katoličkih redovnika (TH: 467). 22. 4. 2015.34Kulturemi u Andrićevim prijevodima

35 Odjeća (12) [...] vladika Joanikije [...] kao da ispod crne rize nosi oklop i tešku opremu (TH: 359). [...] Vladika Joanikije [...] so daß man glaubte, er trage unter seiner schwarzen Kutte einen Panzer und eine schwere Rüstung (1970: 473). Bishop Joanikije [...] as though he were wearing armour and heavy weapons under his habit (1992: 309). 22. 4. 2015.35Kulturemi u Andrićevim prijevodima

36 Odjeća (13) Mula Ibrahim […] bi posegnuo mršavom rukom u duboki džep svoga džubeta […] (NDĆ: 150). […] Mullah Ibrahim […] langte mit seiner mageren Hand in die tiefe Tasche seines Oberkleides […] (2013: 184). Mula Ibrahim […] would thrust his thin hand into the deep pocket of his cloak […] (1995: 127). 22. 4. 2015.36Kulturemi u Andrićevim prijevodima

37 Odjeća (14) Pop Nikola: kamilavka (← ngrč. kamēlaúke) Fra Luka: habit (← lat. habitus) Vladika Joanikije: riza (← prasl. riza) Mula Ibrahim: džube (← tur. cübbe ← arap. ğubbä) David Levi: široko i bogato odelo (NDĆ: 151) 22. 4. 2015.37Kulturemi u Andrićevim prijevodima

38 Odjeća (15) To je onaj „ Glockenfaçon “ koji u celoj Srednjoj Evropi važi kao poslednja reč mode [...] (NDĆ: 264). Das war die berühmte „ Glockenfaçon “, die in ganz Mitteleuropa als letzter Schrei [...] (2013: 348). This was the „ Glöckenfaçon “ then considered the height of fashion [...] in all Central Europe (1995: 231). 22. 4. 2015.38Kulturemi u Andrićevim prijevodima

39 Odjeća (16) [...] kuvarice, stegnute u pasu [...] sa prekiplim salom iznad i ispod midera [...] (NDĆ: 167). [...] die Köchinnen [...] in der Taille geschnürt, denen die Fettwülste über und unter dem Mieder hervorquollen [...] (2013: 208). [...] cooks tightly laced [...] with rolls of fat overflowing abowe and belowe their corsets [...] (1995: 142). 22. 4. 2015.39Kulturemi u Andrićevim prijevodima

40 Predmeti za svakodnevnu uporabu (1) [...] kuca u šarkiju i pjeva iza glasa [...] (NDĆ: 38). [...] der die Gitarre schlägt und aus vollem Halse singt [...] (2013: 20). [...] beating on a drum and singing at the top of his voice [...] (1995: 21). 22. 4. 2015.40Kulturemi u Andrićevim prijevodima

41 Predmeti za svakodnevnu uporabu (2) [...] i pevao, raširenih ruku kao da se sam prati uz šarkiju (NDĆ: 227). [...] und sang mit ausgebreiteten Armen, als begleitete er sich selbst zur Laute (2013: 296). […] and sang with outstretched arms as if accompanying himself on a drum (1995: 198). 22. 4. 2015.41Kulturemi u Andrićevim prijevodima

42 Predmeti za svakodnevnu uporabu (3) Šarkija/Šargija ← tur. şarkι – pjesma, pjev IIustracija 5: Poštanska markica s šarkijom/šargijom 22. 4. 2015.42Kulturemi u Andrićevim prijevodima

43 Predmeti za svakodnevnu uporabu (4) [...] odjekivali glasovi nerazumljivih vojničkih pesama, praćeni mundharmonikom (NDĆ: 164). [...] erschallten [...] unverständliche Soldatenlieder mit Mundharmonikabegleitung […] (2013: 204). [...] the sound of incomprehensible soldiers’ songs accompanied by an accordion could be heard […] (1995: 140). 22. 4. 2015.43Kulturemi u Andrićevim prijevodima

44 Arhitektura i urbanizam (1) Postoji samo neki visoki doksat [...] sa lozom i devojkom koja gleda i čeka [...] (NDĆ: 221). Es gibt nur einen hohen Altan [...] weinumrankt, mit einem Mädchen, das ausschaut und wartet [...] (2013: 287). There existed a high balcony [...] wreathed in vines, with a young girl who looked for him and waited [...] (1995: 193). 22. 4. 2015.44Kulturemi u Andrićevim prijevodima

45 Arhitektura i urbanizam (2) Doksat ← tur. doksat 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima45 IIustracija 6: Doksat Svrzine kuće u Sarajevu

46 Arhitektura i urbanizam (3) IIustracija 7: Stara slika iz Istanbula 22. 4. 2015.46Kulturemi u Andrićevim prijevodima

47 Zaključak (1) Velik broj neujednačenosti Nejednakosti u jednom te istom prijevodu čak i kad je kulturem izdvojen u glosaru i pojašnjen (anterija) Prevoditelji nisu na isti način interpretirali kultureme. 22. 4. 2015.47Kulturemi u Andrićevim prijevodima

48 Zaključak (2) Uspore đ eno 246 kulturema – 59 semantički jednako prevedeno u njemačkom i engleskom čalma, kauk, ahmedija (Turban, turban) – uopćeni prijevod, asocijativni prijevod ajan, gusla, kapidžibaša, kolo, mameluk i šerbe – metoda dodatnog pojašnjenja hadžija, halva, karavan-seraj, katil-ferman, pjaster, sofa, sultan i tambura – preuzimanje 22. 4. 2015.48Kulturemi u Andrićevim prijevodima

49 Zaključak (3) Kulturna adaptacija – 39 kulturema (npr. bensilah – Ledergurt, leather belt; hadžiluk – Wallfahrtsort, pilgrimage; nišan – Grabstein, memorial; somun – Brot, bread, šubara – Mütze, cap) 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima49

50 Zaključak (4) Od 120 turcizama 112 kulturno adaptirano na njemački, 110 na engleski (npr. ašik – Liebhaber, lover; avlija – Hof, courtyard; bašta – Garten, garden; berićet – Fortschritt, blessing; đ ule – Kanonenkugel, pain, weight) 22. 4. 2015.50Kulturemi u Andrićevim prijevodima

51 Zaključak (5) Grecizmi uglavnom kulturno adapirani (arhijerj – Bischof, dignitary; kamilavka – Priestermütze, hood, ripida – Heligenbild, church banner) minej preuzet u njemački, iguman u engleski prijevod Mitropolit (Metropolit, Metropolitan) – kulturna adaptacija / preuzimanje 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima51

52 Zaključak (6) Latinizmi i talijanizmi – preuzimanje, standardni prijevod Credo, curriculum vitae, vulgo, angina pectoris – preuzimanje; Compositiones medicamentorum – u engleskom dodatno pojašnjen, u njemačkom ne habit i sakristan – kulturna adaptacija na njemačkom (Ordenskutte, Kutte; Kirchendiener) vizitator i ministrant – kulturna adaptacija na engleskom (Visitor, server) 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima52

53 Zaključak (7) 100 tu đ ica iz drugih zapadnoeuropskih jezika – 49 germanizama, 29 galicizama, 4 ungarizma, 2 hispanizma, 15 internacionalizama Zadržana poveznica s Okcidentom Poslovice, ustaljeni izrazi, odlomci teksta i stihovi na jezicima Zapada redom su preuzeti u prijevode i pojašnjeni, dok to nije slučaj s onima na turskom i crkvenoslavenskom. 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima53

54 Zaključak (8) 37 toponima i ktetika koji nisu zabilježeni na isti način (npr. Dobruna, Goražda, Olujac, Miljačka) kao i 27 antroponima (Mad Fritz, Lotte, Peter Gatal, Franz-Josef). 56 nejednakih pojašnjenja u glosarima, odnosno u fusnotama ili u tekstu 22. 4. 2015.Kulturemi u Andrićevim prijevodima54

55 Zaključak (9) Kulturna baština Bosne i Hercegovine disharmonična, kaotična, u brojnim slučajevima znatno udaljena od svog stvarnosnog stanja Neophodnost novog prijevoda 22. 4. 2015.55Kulturemi u Andrićevim prijevodima

56 Izvori (1) Andrić 1967: Andrić, Ivo. Travnička hronika: Konzulska vremena. Beograd – Zagreb – Sarajevo – Ljubljana: Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna založba Slovenije. 467 str. Andrić 1970. Andrić, Ivo. Wesire und Konsuln (prijevod: Hans Thurn). Zürich: Coron-Verlag. 599 str. [Nobelpreis für Literatur, 56] Andrić 1982: Andrić, Ivo. Na Drini ćuprija. Sarajevo: Veselin Masleša. 382 str. 22. 4. 2015.56Kulturemi u Andrićevim prijevodima

57 Izvori (2) Andrić 1992. Andrić, Ivo. The Days of the Consuls (prijevod: Celia Hawkesworth u suradnji s Bogdanom Rakićem). London: Forest Books. 396 str. Andrić 1995. Andrić, Ivo. The Bridge over the Drina (prijevod: Lovett F. Edwards). London: The Harvill Press. 314 str. 22. 4. 2015.57Kulturemi u Andrićevim prijevodima

58 Izvori (3) Andrić 2003. Andrić, Ivo. Die Brücke über die Drina: Eine Wischegrader Chronik (prijevod: Ernst E. Jonas). Berlin: Suhrkamp Taschenbuch. 407 str. Andrić 2013. Andrić, Ivo. Die Brücke über die Drina: Eine Chronik aus Višegrad (prijevod: Ernst E. Jonas; obrada: Katharina Wolf-Grießhaber). München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 493 str. 22. 4. 2015.58Kulturemi u Andrićevim prijevodima

59 Izvori (4) Andrić 2008: Andrić, Ivo. Die geistige Entwicklung in Bosnien unter der Einwirkung der türkischen Herrschaft. Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. In: Tošović, Branko (Hg./ur.). Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz. Nobelovac Ivo Andrić u Grazu. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität Graz – Beogradska knjiga. S./str. 215–366. 22. 4. 2015.59Kulturemi u Andrićevim prijevodima

60 Literatura (1) Frank 1987: Frank, Armin Paul. Einleitung. In: Schultze, Brigitte (Hg.). Die literarische Übersetzung. Fallstudien zu ihrer Kulturgeschichte. Berlin: Erich Schmidt Verlag. S. IX–XVII. [Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung, 1] Popović 1988: Popović, Radovan. Životopis Ive Andrića. In: Andrić, Ivo. S TAZE, LICA, PREDELI. Beograd – Sarajevo: Prosveta – Svjetlost. Str. 200–284. [Sabrana dela Ive Andrića. Knjiga 10] 22. 4. 2015.60Kulturemi u Andrićevim prijevodima

61 Literatura (2) Rosell Steuer 2004: Rosell Steuer, Pernilla....ein allzu weites Feld? Zu Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans E IN WEITES F ELD von Günter Grass. Dissertationen des Germanistischen Instituts der Universität Stockholm. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 414 S. Vucinich 1997: Vucinich, Wayne S. Zamišljane Jugoslavije: Istorijska arheologija Ive Andrića. In: Sveske Zadužbine Ive Andrića. Beograd. Sv. 13/1997. Str. 105–123. 22. 4. 2015.61Kulturemi u Andrićevim prijevodima

62 Internetski izvori Ivan_Lovrenović-www: Lovrenović, Ivan. Ivo Andrić, Paradoks o šutnji. – In: Ivanlovernovic.com., 18. 2. 2012. http://ivanlovrenovic.com/2012/02/ivo- andric-paradoks-o-sutnji/. Stanje: 15. 5. 2014. 22. 4. 2015.62Kulturemi u Andrićevim prijevodima

63 Ilustracije (1) Ilustracija 1: Meze/Meza. http://podrinje.in.rs/forum/showthread.php?tid=50 25. Stanje: 4. 4. 2015. Ilustracija 2: Muška anterija. http://www.muzejpirot.com/ Etnologija_files/Etnologija_galerija/nosnjaanterija.ht ml. Stanje: 10. 7. 2014. Ilustracija 3: Anterija kneginje Ljubice. http://www.magacin.org/2014/04/09/ svilen-konac- srbijanski-vez/anterija-kneginje-ljubice/. Stanje: 10. 7. 2014. 22. 4. 2015.63Kulturemi u Andrićevim prijevodima

64 Ilustracije (2) Ilustracija 4: Pravoslavni svećenik s kamilavkom. http://piperbasenji.blogspot.co.at/2013/01/more- words.html. Stanje: 4. 4. 2015. Ilustracija 5: Poštanska markica s šarkijom/šargijom. http://www.post.ba/novosti_details.php?idVijest=339. Stanje: 1. 8. 2014. Ilustracija 6: Doksat Svrzine kuće u Sarajevu. http://kons.gov.ba/html/slike/1147435531.jpg. Stanje: 4. 4. 2015. 22. 4. 2015.64Kulturemi u Andrićevim prijevodima

65 Ilustracije (3) Ilustracija 7: Stara slika iz Istanbula. http://mobile.istanbul.net.tr/istanbul- Rehberi/istanbul-Fotograflari/siyah-beyaz-eski- istanbul-fotograflari/istanbul-da-bir-sokak/232/2. Stanje: 4. 4. 2015. 22. 4. 2015.65Kulturemi u Andrićevim prijevodima

66 Hvala na pozornosti! 22. 4. 2015.66Kulturemi u Andrićevim prijevodima


Herunterladen ppt "Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića N A D RINI ĆUPRIJA i T RAVNIČKA HRONIKA Graz, 22. 4. 2015. Frančeska Liebmann Institut."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen