Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Flugzeug EUROSTAR Den 10.9.2012 von Plzeň (Pilzen) In Richtung Nordböhmen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Flugzeug EUROSTAR Den 10.9.2012 von Plzeň (Pilzen) In Richtung Nordböhmen."—  Präsentation transkript:

1

2 Flugzeug EUROSTAR Den 10.9.2012 von Plzeň (Pilzen) In Richtung Nordböhmen

3 Dne 10.9.2012 8 - 10 hod. Plze ň - Letkov Dne 10.9.2012 8 - 10 hod. Plze ň - Letkov

4 na start- der Start

5 Jsme ve vzduchu Schon i n der Luft Jsme ve vzduchu Schon i n der Luft

6 Sm ě r Lobzy – Flug in Richtung Lobzy

7 NA PLNÝ PLYN - mit Vollgaz 2000 stop +4,5 m/sec 4500 ot/min 140 km/hod

8 Plze ň - Slovany

9 Doubravecká výtopna- Heiz kraftwerk Doubravec

10 Mlha - im Nebel

11 Horní B ř íza Kaolinový důl - Kaolinbergwerk

12 Kaolinu je hodn ě – Es bleibt genug des Kaolin

13 Další kaolinový d ů l u Kazn ě jova Noch ein Kaolinb ergwerk Další kaolinový d ů l u Kazn ě jova Noch ein Kaolinb ergwerk

14 Odkališt ě – Kl árbecken

15 Man ě tín – nám ě stí se zámkem – Stadtplatz mit dem Schloß

16 ANTARCTIQUE To je zalesn ě ný vrchol- űber den Waldgipfel n

17 První ekologické elektrárny Erste ekologische E-Kraftwerke

18 ZÁMEK - Schloß -VALEČ

19 Doupovské hory – Doupovberge

20 P ř ehrada Nechranice Talsperre

21 …a za ní elektrárna Tušimice - ein E-werk im Hintergrund

22 Kada ň a za ní elektrárna Pruné ř ov Im Hintergrund der Stadt Kada ň E-werk Pruné ř ov

23 KADA Ň – nám ě stí - Stadtplatz

24 Jez v Kadani na Oh ř i, - (Wasserwehr), vpravo Františkánský klášter - (rechts ein Franziskane r kloster)

25 Ruiny hradu Egerberk (u Klášterce nad Ohří) (Burgruine )

26 Z ř ícenina zblízka ( založen r. 1300 ) Burgruine – náher gesehen. gegrűndet 1300

27 V ě trníky v Krušných horách, u P ř ísečnice Wind-E-werke in Erzgebirge (Windkraftráder) V ě trníky v Krušných horách, u P ř ísečnice Wind-E-werke in Erzgebirge (Windkraftráder)

28 CORSE Vodní nádrž (vodárenská) P ř ísečnice Wassersperre Vodní nádrž (vodárenská) P ř ísečnice Wassersperre

29 V ě trníky v Krušných horách na Lysé ho ř e Wind-E-werke in Erzgebirge V ě trníky v Krušných horách na Lysé ho ř e Wind-E-werke in Erzgebirge

30 To si musím vyfotit So was muß ich fotografieren

31

32 Celkem 24 ks Insgesamt 24 St ű ck

33 Kou ř ící elektrárna Pruné ř ov Wasse r dampf ű ber E-werk Pruné ř ov

34 Klesáme do podh ůř í Wir fliegen etwas niedriger in Gebigsvorland

35 …a tady je hrad… und auch hier sehen wir ein e Burg

36 Je to z ř ícenina hradu Hasištejn – nad Pruné ř ovem Es ist eine Burgr uine Hasištejn Je to z ř ícenina hradu Hasištejn – nad Pruné ř ovem Es ist eine Burgr uine Hasištejn

37 Tak tady, nad uhelným velkodolem, je mlhavo a je cítit síra Hier, über de m Großtagbau ist Nebel und man riecht Schwefel

38 Tohle je povrchový d ů l Libouš Unter uns der Tagbau Libouš Tohle je povrchový d ů l Libouš Unter uns der Tagbau Libouš

39 Výsypky hlušiny- Abraumkippe

40 TO JE HEZKÁ STRUKTURA Fotographisch interessante Struktur TO JE HEZKÁ STRUKTURA Fotographisch interessante Struktur

41 Z výšky je to nádhera Aus der Luft ist es práchtig anzusehen Z výšky je to nádhera Aus der Luft ist es práchtig anzusehen

42 Jsme nad Chomutovem – Unter uns ist die Stadt Chomutov

43 Chomutovské válcovny trub dbají na ekologii… R ő hrenwalzwerk Chomutov ist gut in Ekologieprotektion

44 Mají tady taky ekologickou solární elektrárnu Auch ein ekologisches solares - E -werk wird g enutzt

45 KAMENCOVÉ JEZERO Einen Alaunsteinsee findet man nur selten KAMENCOVÉ JEZERO Einen Alaunsteinsee findet man nur selten

46 Jednou jsem se v n ě m také koupal… Das Baden in diesem See ist ein einmaliges E rlebniß

47 Zámek JEZE Ř Í- je těžbou uhlí ohrožen Schloß Jeze ř í ist von der Kohlenförderung bedroht

48

49

50

51 Zámek Jezeří stojí téměř na hraně uhelného velkodolu Kmořany Das Schloß Jezeří steht fast am Rande des Kohlengroßtagbaus Komořany

52 Povrchový d ů l ČSA Komo ř any Großtagebau Komo ř any

53

54 Nad m ě sto Most p ř idáme a nabereme výšku Ű ber die Stadt Most fliegen wir nun schneler und in gr ő ßere r H ő he

55

56 Vlevo býval starý Most Links war (ehemal) der alte Most und hinter dem H ű gel wurde der neue gebaut

57 Za kopečkem je nový Most … der neue wurde dem H ű gel nach neu gebaut

58 Hrad Hn ě vín nad Mostem Die B urg Hn ě vín steht nahe der Stadt Most, etwa h ő her

59 399 m nad m. (399m ű.M.)

60 Na míst ě dolu je rekultivované jezero Heute ist anstelle der Groß ab bau s ein rekultivier en See

61 Mostecký autodrom Teilweise anstelle der Groß ab bau ist auch ein Autodrom von Most entstanden

62

63 Je tady inverze s mlhou a se žlutou sirnatou vrstvou In dieser Gegend ist oft eine Inversion mit dem Nebel und in der Luft „eine gelbe Schwefelschicht“ Je tady inverze s mlhou a se žlutou sirnatou vrstvou In dieser Gegend ist oft eine Inversion mit dem Nebel und in der Luft „eine gelbe Schwefelschicht“

64 Sm ě r Bílina a kopečky okolo Jetz fliegen wir i n Richtung Bílina und es sind H ű gel um

65 Čedičová vyv ř elina Bo ř e ň p ř ed Bílinou (539m n.m.) Die Basalt und M agmagestein nahe der Stadt Bílina

66

67 Sm ě r České st ř edoho ř í a Milešovka… Nun weiter in Richtung des tschechichen Mittelgebirge s und des Berges Milešovka

68

69 A to je Milešovka, kde snad stále je větrno. Vor uns der Berg Milešovka, bekannt dafür, dass es dort fast immer windig ist.

70 Milešovka zblízka – Die Kuppe des Milešovka aus der Nahe (837m n. m.)

71 Prohlédneme ji ze všech stran Wir werden den Berg von allen Seiten besichtigen

72 Samé antény Es ist interessant, wie viele Antenen auf diesem Berg sind ….

73 Z ř ícenina hradu Hazmburk u Libochovic 418m n.m. Neben de r Stadt Libochovice wieder eine Burgruine –Hazenburg zu sehen ist

74 Založen r. 1335 Die Burg im Jahr 1335 gegr ű ndet wurde.

75 V blízkosti jsou četné chmelnice, ale chmel z chmelnic je už sklizený In der Nahe sehen wir unter uns viele abgeerntete Hopfenfelde,

76 Ukousnutý kopec Von diesem H ű gel wurde scheinbar ein Teil rausge bissen ….

77 Pod námi teče Berounka Unter uns fliesst der Berounka-fluß

78 Podél Berounky letíme k Plzni Entlang der Berounka fliegen wir in Richtung Pilzen

79 Známý hrad Krašov Vorbei an der bekannte n Burg ruine Krašov Známý hrad Krašov Vorbei an der bekannte n Burg ruine Krašov

80 Již vidíme solární elektrárnu u Letkova Es ist schon das solare E-werk zu sehen

81 Místo brambor nebo obilí tady vyrostly sluneční panely An Statt Kartoffeln oder Getreide sind Sonnenpanelle erwachsen

82 Te ď už jen p ř es dálnici … Jetzt nur noch ű ber die Autobahn

83 …a š ť astn ě p ř istát v Letkov ě … und gl ű cklich in Letkov landen

84 Ješt ě po zemi dojet k hangáru Auf der Erde zum Hangar rollen …. Ješt ě po zemi dojet k hangáru Auf der Erde zum Hangar rollen ….

85 Byl to pěkný výlet! Es war ein schöner Ausflug!!

86 Autor : JAROSLAV FOUS, n ě mecká úprava textu MILAN Sprachkorektur Rudi


Herunterladen ppt "Flugzeug EUROSTAR Den 10.9.2012 von Plzeň (Pilzen) In Richtung Nordböhmen."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen