Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C1 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C1 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C1 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden 2014 Ročník/věková kategorie 2. - 4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Německý jazyk Perfektum slabých sloves. Perfektum, slabá slovesa. Partizip II. Anotace Materiál je určen pro 2. - 4. ročník. Jde o výklad, procvičování a opakování gramatického jevu s praktickým užitím ve větách.

2 Perfektum slabých sloves Minulý čas: 1. préteritum 2. perfektum 3. plusquamperfektum Perfektum - užití: běžná, neoficiální řeč mluvená i psaná dialog

3 Slabá slovesa Která slovesa jsou tzv. slabá slovesa - pravidelná slovesa? Jsou v přítomném i minulém čase bez změny kmene! Příklady slabých sloves: lernen, spielen, wohnen, machen, kochen, studieren, arbeiten, antworten, hören, kosten, suchen, sich freuen, danken, schauen, locken, tanzen, wählen, bϋgeln, enden, jobben, sich kϋmmmern, passieren, ärgern, gehören, interessieren, leben, lieben, reisen, träumen, turnen, sich verlieben, sich vorstellen, …

4 Tvoření perfekta Přítomný čas: Er lernt. Perfektum: Er hat gelernt.

5 Slovosled Přítomný čas: Er lernt Deutsch. Perfektum: Er hat Deutsch gelernt.

6 Tvořte věty v perfektu Er wohnt in Berlin. Er hat in Berlin gewohnt. Ich habe in Berlin gewohnt. Er liebt neue Freunde. Er hat neue Freunde geliebt. Wir ______ neue Freunde ______. Er spielt Tennis. Er ____ Tennis __________. Du ____ Tennis __________.

7 Bilde Perfekt Er arbeitet sehr gut. Er _______ sehr gut _________. Ihr ______ sehr gut _________. Er antwortet schnell. Er ________ schnell _________. Sie _______ schnell _________.

8 Řešení - Lösung Er liebt neue Freunde. Er hat neue Freunde geliebt. Wir haben neue Freunde geliebt. Er spielt Tennis. Er hat Tennis gespielt. Du hast Tennis gespielt. Er arbeitet sehr gut. Er hat sehr gut gearbeitet. Ihr habt sehr gut gearbeitet. Er antwortet schnell. Er hat schnell geantwortet. Sie hat / haben schnell geantwortet.

9 Tvoření perfekta - shrnutí 1. Pomocné sloveso/Hilfsverb HABEN Vyčasovat 2. Partizip II PŘÍČESTÍ MINULÉ Stejný tvar pro všechny osoby Na konci věty Perfektum - složený tvar:

10 Pomocné sloveso Haben většina sloves!!! Sein slovesa pohybová změna stavu nemají předmět ve 4. pádě

11 Slovesa se sein jako pomocným slovesem reisen, wandern, passieren, aufwachen Er reist nach Deutschland. Er ist nach Deutschland gereist. Wir sind nach Amerika gereist.

12 Slovesa na - ieren studieren,probieren, servieren, interessieren, telefonieren, informieren, korrigieren, organisieren, passieren, markieren, notieren, reparieren, interpretieren, konzentrieren, finanzieren, funktionieren,… Přítomný čas: Er studiert. Perfektum: Er hat studiert.

13 Bilde Perfekt Er organisiert eine Party. Er telefoniert allen Freunden. Er informiert sie.

14 Bilde Perfekt - Lösung Er hat eine Party organisiert. Er hat allen Freunden telefoniert. Er hat sie informiert.

15 Slovesa s předponou neodlučitelnou či více předponami bezahlen, besuchen, bestellen, begleiten, gehören, erzählen, vorbereiten,… Er bezahlt den Einkauf. Er hat den Einkauf bezahlt.

16 Bilde im Perfekt Ich besuche oft meine Verwandten. Ich habe oft meine Verwandten besucht. Sie erzählen mir alles. Sie haben mir alles erzählt. Das Haus gehört meinem Vater. Das Haus hat meinem Vater gehört. Er bereitet immer eine Überraschung vor. Er hat immer eine Überraschung vorbereitet.

17 Slovesa s předponou odlučitelnou einkaufen, abholen, aufräumen, aufwachen ein - ge - kauft abgeholt aufgeräumt aufgewacht

18 Er kauft heute im Warenhaus ein. Er hat heute im Warenhaus eingekauft.

19 Lösung Die Mutter ist um 7 Uhr aufgewacht. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Der Vater hat die Kinder von der Schule abgeholt.

20 Zdroje: Příklady z vlastní databáze.

21 Děkuji za pozornost D. Richterová


Herunterladen ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C1 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Leden."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen