Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C18 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C18 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C18 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Březen 2014 Ročník/věková kategorie 1. - 3. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Německý jazyk Préteritum slabých sloves. Kmen. Přípona. Osobní koncovka. Monolog. Anotace Materiál je určen pro 1. – 3. ročník pro výklad s procvičováním a pro opakování minulého času préterita.

2 Préteritum slabých sloves /Präteritum Minulý čas: 1. préteritum 2. perfektum 3. plusquamperfektum Préteritum - užití: monolog (vyprávění, reportáž, povídka, pohádka) psaná řeč v mluvené řeči zřídka

3 Es war einmal ein König und er hatte drei Töchter. Er sagte ihnen…

4 Příklady slabých sloves / Beispiele lernen, spielen, wohnen, machen, kochen, studieren, arbeiten, antworten, hören, kosten, suchen, sich freuen, danken, schauen, locken, tanzen, wählen, bϋgeln, enden, jobben, sich kϋmmmern, passieren, ärgern, gehören, interessieren, leben, lieben, reisen, träumen, turnen, sich verlieben, sich vorstellen, …

5 Tvoření préterita Přítomný čas: Er lernt. Préteritum: Er lernte.

6 Bilde Präteritum – 3.sg. Infinitiv machen wohnen studieren reisen spielen

7 Bilde Präteritum - Lösung InfinitivPräsens ER - 3. sg. Präteritum ER – 3.sg. machenEr machtEr machte wohnenEr wohntEr wohnte studierenEr studiertEr studierte reisenEr reistEr reiste spielenEr spieltEr spielte

8 Bilde Präteritum – 3.sg. Infinitiv arbeiten antworten kosten enden baden

9 Bilde Präteritum - Lösung InfinitivPräsensPräteritum arbeiten antworten kosten enden baden Er arbeitet Er antwortet Er kostet Er endet Er badet Er arbeitete antwortete Er kostete Er endete Er badete

10 PAMATUJ / MERK DIR 1. sg. = 3. sg. _________________ Ich lernte Er lernte

11 Bilde Präteritum Er wohnt in Berlin. Er _____ in Berlin. Ich ___ in Berlin. Er liebt neue Freunde. Er ___ neue Freunde. Ich __ neue Freunde. Er spielt Tennis. Er ____ Tennis. Ich ____ Tennis.

12 Lösung Er wohnt in Berlin. Er wohnte in Berlin. Ich wohnte in Berlin. Er liebt neue Freunde. Er liebte neue Freunde. Ich liebte neue Freunde. Er spielt Tennis. Er spielte Tennis. Ich spielte Tennis.

13 2. Sg. - DU Ich lernte Er lernte Du lernte - st Du lerntest

14 Bilde Präteritum – 2.sg. Infinitiv machen wohnen studieren reisen spielen

15 Bilde Präteritum - Lösung InfinitivPräteritum 1.sg. = 3.sg. Präteritum Du – 2. sg. machenich machtedu machtest wohnenich wohntedu wohntest studierenich studiertestudiertest reisenich reistedu reistest spielenich spieltedu spieltest

16 Bilde Präteritum – 2.sg. Infinitiv arbeiten antworten kosten enden baden

17 Bilde Präteritum - Lösung InfinitivPräteritum 1. sg = 3. sg. Präteritum 2. sg. - Du arbeiten antworten kosten enden baden Ich arbeitete antwortete Ich kostete Ich endete Ich badete arbeitetest antwortetest kostetest endetest badetest

18 Slovesa s předponou neodlučitelnou či více předponami bezahlen, besuchen, bestellen, begleiten, sich ausruhen, gehören, erzählen, vorbereiten,… Er bezahlt den Einkauf. Er bezahlte den Einkauf.

19 Slovesa s předponou odlučitelnou Přítomný čas Ich kaufe heute im Kaufhaus ein. Préteritum Ich kaufte gestern im Kaufhaus ein.

20 Bilde Präteritum Die Mutter wacht um 7 Uhr auf. Ich räume mein Zimmer auf. Der Vater holt die Kinder von der Schule ab.

21 Bilde Präteritum - Lösung Die Mutter wachte um 7 Uhr auf. Ich räumte mein Zimmer auf. Der Vater holte die Kinder von der Schule ab.

22 Množné číslo / Plural Ich lernte Du lerntest Er lernte Wir lernte n Ihr lernte t Sie lernte n

23 Bilde Präteritum im Plural Er wohnt in Berlin. Wir_____ in Berlin. Ihr ___ in Berlin. Er liebt neue Freunde. Wir ___ neue Freunde. Ihr ___ neue Freunde. Er spielt Tennis. Wir ____ Tennis. Sie _____ Tennis.

24 Ich arbeite sehr gern. Wir _____ sehr gern. Er antwortet schnell. Ihr _______ schnell.

25 Bilde Präteritum im Plural – Lösung Er wohnt in Berlin. Wir wohnten in Berlin. Ihr wohntet in Berlin. Er liebt neue Freunde. Wir liebten neue Freunde. Ihr liebtet neue Freunde. Er spielt Tennis. Wir spielten Tennis. Sie spielten Tennis.

26 Ich arbeite sehr gern. Wir arbeiteten sehr gern. Er antwortet schnell. Ihr antwortetet schnell.

27 Shrnutí infinitiv lernen kmen lern/en - t - jako znak préterita lern t osobní koncovkaIch lern t e Du lern t est 1. sg = 3. sgEr lern t e Wir lern t en Ihr lern t et Sie lern t en

28 Zdroje: Příklady z vlastní databáze Unknown. [cit. 2014-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_of_Podebrady.jpg Ahoek. [cit. 2014-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wecker_freigestellt.jpg?uselang=cs Mauricio I. [cit. 2014-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricardo_Hocevar.jpg?uselang=cs Šjů.. [cit. 2014-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muzeum_MHD,_%C3%BA%C5%99edn%C3%ADk.jpg?uselang=cs Martinez, Rachel. [cit. 2014-03-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Marine_Corps_Master_Sgt._Linda_Junjak,_standing,_a_liaison_ officer_with_Marine_Corps_Forces_Central_Command,_distributes_lesson_guides_to_11th_grade_students_ at_the_Birdik_Village_School_in_Birdik_130314-F-KZ210-001.jpg

29 Děkuji za pozornost Danke fϋr die Aufmerksamkeit D. Richterová


Herunterladen ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C18 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen