Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_07C18 Autor PaedDr. Dagmar Richterová Období vytvoření Březen 2014 Ročník/věková kategorie ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Německý jazyk Préteritum slabých sloves. Kmen. Přípona. Osobní koncovka. Monolog. Anotace Materiál je určen pro 1. – 3. ročník pro výklad s procvičováním a pro opakování minulého času préterita.

2 Préteritum slabých sloves /Präteritum
Minulý čas: préteritum 2. perfektum 3. plusquamperfektum Préteritum - užití: monolog (vyprávění, reportáž, povídka, pohádka) psaná řeč v mluvené řeči zřídka

3 Es war einmal ein König und er hatte drei Töchter. Er sagte ihnen…

4 Příklady slabých sloves / Beispiele
lernen, spielen, wohnen, machen, kochen, studieren, arbeiten, antworten, hören, kosten, suchen, sich freuen, danken, schauen, locken, tanzen, wählen, bϋgeln, enden, jobben, sich kϋmmmern, passieren, ärgern, gehören, interessieren, leben, lieben, reisen, träumen, turnen, sich verlieben, sich vorstellen, …

5 Tvoření préterita Přítomný čas: Er lernt. Préteritum: Er lernte.

6 Bilde Präteritum – 3.sg. Infinitiv machen wohnen studieren reisen
spielen

7 Bilde Präteritum - Lösung
Infinitiv Präsens ER sg. Präteritum ER – 3.sg. machen Er macht Er machte wohnen Er wohnt Er wohnte studieren Er studiert Er studierte reisen Er reist Er reiste spielen Er spielt Er spielte

8 Bilde Präteritum – 3.sg. Infinitiv arbeiten antworten kosten enden
baden

9 Bilde Präteritum - Lösung
Infinitiv Präsens Präteritum arbeiten antworten kosten enden baden Er arbeitet Er antwortet Er kostet Er endet Er badet Er arbeitete antwortete Er kostete Er endete Er badete

10 1. sg. = 3. sg. _________________ Ich lernte Er lernte
PAMATUJ / MERK DIR 1. sg. = 3. sg. _________________ Ich lernte Er lernte

11 Bilde Präteritum Er wohnt in Berlin. Er _____ in Berlin.
Ich ___ in Berlin. Er liebt neue Freunde. Er ___ neue Freunde. Ich __ neue Freunde. Er spielt Tennis. Er ____ Tennis. Ich ____ Tennis.

12 Lösung Er wohnt in Berlin. Er wohnte in Berlin. Ich wohnte in Berlin.
Er liebt neue Freunde. Er liebte neue Freunde. Ich liebte neue Freunde . Er spielt Tennis. Er spielte Tennis. Ich spielte Tennis.

13 2. Sg. - DU Ich lernte Er lernte Du lernte - st Du lerntest

14 Bilde Präteritum – 2.sg. Infinitiv machen wohnen studieren reisen
spielen

15 Bilde Präteritum - Lösung
Infinitiv Präteritum 1.sg. = 3.sg. Du – 2. sg. machen ich machte du machtest wohnen ich wohnte du wohntest studieren ich studierte studiertest reisen ich reiste du reistest spielen ich spielte du spieltest

16 Bilde Präteritum – 2.sg. Infinitiv arbeiten antworten kosten enden
baden

17 Bilde Präteritum - Lösung
Infinitiv Präteritum 1. sg = 3. sg. 2. sg. - Du arbeiten antworten kosten enden baden Ich arbeitete antwortete Ich kostete Ich endete Ich badete arbeitetest antwortetest kostetest endetest badetest

18 Slovesa s předponou neodlučitelnou či více předponami
bezahlen, besuchen, bestellen, begleiten, sich ausruhen, gehören, erzählen, vorbereiten,… Er bezahlt den Einkauf. Er bezahlte den Einkauf.

19 Slovesa s předponou odlučitelnou
Přítomný čas Ich kaufe heute im Kaufhaus ein. Préteritum Ich kaufte gestern im Kaufhaus ein.

20 Bilde Präteritum Die Mutter wacht um 7 Uhr auf.
Ich räume mein Zimmer auf. Der Vater holt die Kinder von der Schule ab.

21 Bilde Präteritum - Lösung
Die Mutter wachte um 7 Uhr auf. Ich räumte mein Zimmer auf. Der Vater holte die Kinder von der Schule ab.

22 Wir lernte n Ihr lernte t Sie lernte n Množné číslo / Plural
Ich lernte Du lerntest Er lernte Wir lernte n Ihr lernte t Sie lernte n

23 Bilde Präteritum im Plural
Er wohnt in Berlin. Wir_____ in Berlin. Ihr ___ in Berlin. Er liebt neue Freunde. Wir ___ neue Freunde. Ihr ___ neue Freunde. Er spielt Tennis. Wir ____ Tennis. Sie _____ Tennis.

24 Ich arbeite sehr gern. Wir _____ sehr gern. Er antwortet schnell. Ihr _______ schnell.

25 Bilde Präteritum im Plural – Lösung
Er wohnt in Berlin. Wir wohnten in Berlin. Ihr wohntet in Berlin. Er liebt neue Freunde. Wir liebten neue Freunde. Ihr liebtet neue Freunde . Er spielt Tennis. Wir spielten Tennis. Sie spielten Tennis.

26 Ich arbeite sehr gern. Wir arbeiteten sehr gern. Er antwortet schnell. Ihr antwortetet schnell.

27 Shrnutí infinitiv kmen lern/en - t - jako znak préterita lern t
osobní koncovka Ich lern t e Du lern t est 1. sg = 3. sg Er lern t e Wir lern t en Ihr lern t et Sie lern t en

28 Zdroje: Příklady z vlastní databáze Unknown. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Ahoek. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Mauricio I. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Šjů. . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Martinez, Rachel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

29 Danke fϋr die Aufmerksamkeit
Děkuji za pozornost Danke fϋr die Aufmerksamkeit D. Richterová


Herunterladen ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen