Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Označení DUM Fi- DUM Autor

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Označení DUM Fi- DUM Autor"—  Präsentation transkript:

1 Označení DUM 21 - 20 - Fi- DUM Autor
Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, Předmět a očekávaný výstup Ročník: Datum: Předmět: Německý jazyk Tematický celek: Časování nepravidelných sloves v minulém čase. Očekávaný výstup: Časuje gramaticky správně nepravidelná slovesa v minulém čase a používá je. Anotace: • Pracovní listy pro žáky, ve kterých si procvičí tvoření minulého času nepravidelných sloves a jsou použity i ke kontrole znalostí. • Pracovní materiály – kartičky, které pomohou žákům zautomatizovat tvorbu minulého času nepravidelných sloves. • Prezentace slouží jako textová podpora k výuce učiva – k jednoduššímu pochopení tvorby minulého času nepravidelných sloves v německém jazyce. Zároveň obsahuje pár příkladů k lepšímu pochopení. Klíčová slova: Německý jazyk, časování nepravidelných sloves v minulém čase, Deutsch, Konjugation, Unregelmäßige Verben, Perfektum, Präteritum

2 Deutsch Konjugation unregelmäßige Verben

3 Verb – essen Ich habe gegessen 1. ich aß 1. wir aßen 2. du aßt
3. er aß sie aß es aß 1. wir aßen 2. ihr aßt 3. sie aßen Sie aßen Ich habe gegessen

4 Verb – fahren Ich bin gefahren 1. ich fuhr 2. du fuhrst 1. wir fuhren
3. er fuhr sie fuhr es fuhr 1. wir fuhren 2. ihr fuhrt 3. sie fuhren Sie fuhren Ich bin gefahren

5 německy česky Präsenz Präteritum Perfektum
kommen přijít er kommt er kam er ist gekommen gehen jít er geht er ging er ist gegangen laufen běžet er läuft er lief er ist gelaufen trinken pít er trinkt er trank er hat getrunken schwimmen plavat er schwimmt er schwam er ist geschwommen schreiben psát er schreibt er schrieb er hat geschrieben reiten jet na koni er reitet er ritt er ist geritten fliegen létat er fliegt er flog er ist geflogen rufen volat er ruft er rief er hat gerufen helfen pomáhat er hilft er half er hat geholfen treffen potkat er trifft er traf er hat getroffen

6 lesen číst er liest er las er hat gelesen
německy česky Präsenz Präteritum Perfektum lesen číst er liest er las er hat gelesen liegen ležet er liegt er lag er hat gelegen springen skákat er springt er sprang er ist gesprungen stehen stát er steht er stand er hat gestanden heißen jmenovat se er heißt er hieß er hat geheißen werfen házet er wirft er warf er hat geworfen scheinen svítit er scheint er schien er hat geschienen sehen vidět er sieht er sah er hat gesehen geben dát er gibt er gab er hat gegeben schlafen spát er schläft er schlief er hat geschlafen bekommen dostat er bekommt er bekam er hat bekommen

7 četl jsem jeli jsme jedli dostala pili jste běžel jsem potkalo jmenovala se přišli jsme volali létalo er laß, er hat gelesen wir fuhren, wir sind gefahren sie aßen, sie haben gegessen sie bekam, sie hat bekommen ihr trankt, ihr habt getrunken ich lief, ich bin gelaufen es traf, es hat getroffen sie hieß, sie hat geheißen wir kamen, wir sind gekommen sie riefen, sie haben gerufen es flog, es ist geflogen

8 er schrieb, er ist geschrieben
sie schlief, sie hat geschlafen sie lagen, sie haben gelegen es stand, es hat gestanden ihr sprangt, ihr seid gesprungen sie warfen, sie haben geworfen du spachst, du hast gesprochen sie half, sie hat geholfen es schien, es hat geschienen ich gab, ich habe gegeben du biss, du hast gebissen psal spala jsem leželi stálo skákali jste házeli mluvil jsi pomáhala svítilo dal jsem kousal jsi

9 jedli jsme pili psal jsem jezdili na koni kousalo volal jsi pomáhala četli jste ležel jsem dostal jeli jsme potkal přijeli volala jsi dala létalo jmenovali jste se plavala jsem běžel stála

10 Autorizace: Použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora.


Herunterladen ppt "Označení DUM Fi- DUM Autor"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen