Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

 Autor  Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.  Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace  Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice,

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: " Autor  Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.  Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace  Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice,"—  Präsentation transkript:

1  Autor  Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.  Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace  Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28  Předmět a očekávaný výstup  Ročník: 9. Datum: 24. 5. 2012  Předmět: Německý jazyk  Tematický celek: Časování nepravidelných sloves v minulém čase.  Očekávaný výstup: Časuje gramaticky správně nepravidelná slovesa v minulém čase a používá je.  Anotace: Pracovní listy pro žáky, ve kterých si procvičí tvoření minulého času nepravidelných sloves a jsou použity i ke kontrole znalostí.  Pracovní materiály – kartičky, které pomohou žákům zautomatizovat tvorbu minulého času nepravidelných sloves.  Prezentace slouží jako textová podpora k výuce učiva – k jednoduššímu pochopení tvorby minulého času nepravidelných sloves v německém jazyce. Zároveň obsahuje pár příkladů k lepšímu pochopení.  Klíčová slova: Německý jazyk, časování nepravidelných sloves v minulém čase, Deutsch, Konjugation, Unregelmäßige Verben, Perfektum, Präteritum Označení DUM 21 - 20 - Fi- DUM

2 Deutsch Konjugation unregelmäßige Verben

3 Verb – essen  1. ich aß  2. du aßt  3. er aß  sie aß  es aß  1. wir aßen  2. ihr aßt  3. sie aßen  Sie aßen Ich habe gegessen

4 Verb – fahren  1. ich fuhr  2. du fuhrst  3. er fuhr  sie fuhr  es fuhr  1. wir fuhren  2. ihr fuhrt  3. sie fuhren  Sie fuhren Ich bin gefahren

5 německy česky Präsenz Präteritum Perfektum kkommen přijít er kommt er kam er ist gekommen ggehen jít er geht er ging er ist gegangen llaufen běžet er läuft er lief er ist gelaufen ttrinken pít er trinkt er trank er hat getrunken sschwimmen plavat er schwimmt er schwam er ist geschwommen sschreiben psát er schreibt er schrieb er hat geschrieben rreiten jet na koni er reitet er ritt er ist geritten ffliegen létat er fliegt er flog er ist geflogen rrufen volat er ruft er rief er hat gerufen hhelfen pomáhat er hilft er half er hat geholfen ttreffen potkat er trifft er traf er hat getroffen

6 německy česky Präsenz Präteritum Perfektum llesen číst er liest er las er hat gelesen lliegen ležet er liegt er lag er hat gelegen sspringen skákat er springt er sprang er ist gesprungen sstehen stát er steht er stand er hat gestanden hheißen jmenovat se er heißt er hieß er hat geheißen wwerfen házet er wirft er warf er hat geworfen sscheinen svítit er scheint er schien er hat geschienen ssehen vidět er sieht er sah er hat gesehen ggeben dát er gibt er gab er hat gegeben sschlafen spát er schläft er schlief er hat geschlafen bbekommen dostat er bekommt er bekam er hat bekommen

7  četl jsem  jeli jsme  jedli  dostala  pili jste  běžel jsem  potkalo  jmenovala se  přišli jsme  volali  létalo  er laß, er hat gelesen  wir fuhren, wir sind gefahren  sie aßen, sie haben gegessen  sie bekam, sie hat bekommen  ihr trankt, ihr habt getrunken  ich lief, ich bin gelaufen  es traf, es hat getroffen  sie hieß, sie hat geheißen  wir kamen, wir sind gekommen  sie riefen, sie haben gerufen  es flog, es ist geflogen

8  psal  spala jsem  leželi  stálo  skákali jste  házeli  mluvil jsi  pomáhala  svítilo  dal jsem  kousal jsi  er schrieb, er ist geschrieben  sie schlief, sie hat geschlafen  sie lagen, sie haben gelegen  es stand, es hat gestanden  ihr sprangt, ihr seid gesprungen  sie warfen, sie haben geworfen  du spachst, du hast gesprochen  sie half, sie hat geholfen  es schien, es hat geschienen  ich gab, ich habe gegeben  du biss, du hast gebissen

9  jeli jsme  potkal  přijeli  volala jsi  dala  létalo  jmenovali jste se  plavala jsem  běžel  stála  jedli jsme  pili  psal jsem  jezdili na koni  kousalo  volal jsi  pomáhala  četli jste  ležel jsem  dostal

10  Autorizace: Použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora.


Herunterladen ppt " Autor  Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.  Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace  Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice,"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen