Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_01

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_01"—  Präsentation transkript:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_01
Název materiálu: Modální slovesa Tematická oblast: Německý jazyk 2. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky s modálními slovesy, jejich časování a užitím ve větě. Očekávaný výstup: Žáci tvoří věty s modálními slovesy. Klíčová slova: modální slovesa, způsobová slovesa Metodika: Slouží k prezentaci nového učiva a jeho procvičení. Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 2. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Modální slovesa

3 müssen = muset ich muss du musst er/sie/es muss wir müssen ihr müsst
sie müssen

4 können = moci, umět ich kann du kannst er/sie/es kann wir können
ihr könnt sie können

5 wollen = chtít ich will du willst er will wir wollen ihr wollt
sie wollen

6 sollen = mít povinnost ich soll du sollst er soll wir sollen ihr sollt
sie sollen

7 dürfen = smět ich darf du darfst er darf wir dürfen ihr dürft
sie dürfen

8 mögen = mít rád ich mag du magst er mag wir mögen iIhr mögt sie mögen

9 Časování modální slovesa mají nepravidelné časování pouze v čísle jednotném 1. a 3. osoba je vždy bez koncovky slovesa lze užít samostatně (bez plnovýznamového slovesa) častěji se ale užívají ve spojení s ním

10 Použití ve větě vyčasované modální sloveso stojí:
na druhém místě ve větě oznamovací na prvním místě ve větě tázací a zcela na konci věty je infinitiv plnovýznamového slovesa Ich muss heute noch einkaufen.

11 Vyčasuj sloveso v závorce
ich (sollen)………… er (dürfen)………… ihr (können)……….. du (müssen)………. wir (wollen)……….. sie (mögen)……….. er (müssen)……….. ich (können)………..

12 Správné řešení ich soll er darf ihr könnt du musst wir wollen
sie mögen/sie mag er muss ich kann

13 Spoj sloveso a zájmeno ich er du sie es ihr wir müsst können will soll
kannst darf mag mögt dürft er du sie es ihr wir

14 Řešení müsst - IHR können – SIE, WIR will – ICH, ER, SIE
soll - ICH, ER, SIE kannst - DU darf - ICH, ER, SIE mag - ICH, ER, SIE mögt - IHR dürft - IHR

15 Tvoř věty (slovesa vyčasuj).
Morgen-ich-früh-aufstehen-müssen. Sollen – er- lernen – mehr. Peter – können – sprechen – Deutsch. Wir – Auto – ein – kaufen – wollen. Dürfen – hier – rauchen – ich? Können – helfen – du – mir? Sie – nach – Deutschland – fahren – können?

16 Řešení Morgen muss ich früh aufstehen. Er soll mehr lernen.
Peter kann Deutsch sprechen. Wir wollen ein Auto kaufen. Darf ich hier rauchen? Kannst du mir helfen? Können Sie nach Deutschland fahren ?


Herunterladen ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA2_01"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen