Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Digitální učební materiál

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Digitální učební materiál"—  Präsentation transkript:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Gramatika Téma: Časování pomocných sloves Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: Prosinec 2014 Název: VY_32_INOVACE_ NEJ Anotace: Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

2 Hilfsverben Hilfsverben - Übersicht Konjugation – Präsens Übungen
Funktionen der Hilfsverben

3 Hilfsverben – Übersicht
sein – být Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben. (Hilfsverb - Perfekt) haben – mít Ich habe kein Geld mehr. Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. (Hilfsverb - Perfekt) werden – stát se Ich werde Arzt. Die Buchstaben werden groß geschrieben. (Hilfsverb - Passiv)

4 Konjugation - Presens sein ich bin wir sind du bist ihr seid er sie es

5 Konjugation - Presens haben ich habe wir haben du hast ihr habt
er sie es hat sie

6 Konjugation - Presens werden ich werde wir werden du wirst ihr werdet
er sie es wird sie

7 Übungen habe bist wird haben seid werden
Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ich _________ (haben) du _________ (sein) er _________ (werden) wir_________ (haben) ihr _________ (sein) Sie_________ (werden) habe bist wird haben seid werden Lösung

8 Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. Peter ______ 15 Jahre alt. (sein) Es ______ sehr schnell dunkel. (werden) Paul _______ kein Geld mehr. (haben) Wie lange _____ du schon hier? (sein) Peter ist Jahre alt. Es wird sehr schnell dunkel. Paul hat kein Geld mehr. Wie lange bist du schon hier? Lösung

9 Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ______ ihr genug Geld? (haben) ______ Sie mit dem Hotel zufrieden? (sein) _______ Paul Arzt? (werden) Habt Sind Wird Lösung

10 Funktionen der Hilfsverben
sein: Perfektum: Ich bin zu Hause geblieben. Plusquamperfektum: Ich war dort nie vorher gewesen. Zustandspassiv: Das Essen ist bereits gekocht. Passivumschreibung: Es ist noch heute zu erledigen. Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

11 Funktionen der Hilfsverben
haben: Perfektum: Ich habe gestern Fußball gespielt. Plusquamperfektum: Ich hatte in Prag gearbeitet. Nötigkeit: Ich habe mit dir zu reden. Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

12 Funktionen der Hilfsverben
werden: Vorgangspassiv: Der Brief wird per Post gesendet. Futur I: Ich werde ein neues Auto kaufen. Kojunktiv II: Ich würde mit dir gerne reden.

13 Použité zdroje: Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, ISBN Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, ISBN


Herunterladen ppt "Digitální učební materiál"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen