Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Časování pomocných sloves Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Prosinec.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Časování pomocných sloves Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Prosinec."—  Präsentation transkript:

1 Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Časování pomocných sloves Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Prosinec 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.2.01.NEJ Anotace: Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

2 Hilfsverben Hilfsverben - Übersicht Konjugation – Präsens Übungen Funktionen der Hilfsverben

3 Hilfsverben – Übersicht sein – být a)Ich bin jetzt zu Hause. b)Ich bin den ganzen Tag zu Hause geblieben. (Hilfsverb - Perfekt) haben – mít a)Ich habe kein Geld mehr. b)Ich habe gestern keine Hausaufgaben gemacht. (Hilfsverb - Perfekt) werden – stát se a)Ich werde Arzt. b)Die Buchstaben werden groß geschrieben. (Hilfsverb - Passiv)

4 Konjugation - Presens sein ichbinwirsind dubistihrseid er sie es istsiesind

5 Konjugation - Presens haben ichhabewirhaben duhastihrhabt er sie es hatsiehaben

6 Konjugation - Presens werden ichwerdewirwerden duwirstihrwerdet er sie es wirdsiewerden

7 Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ich _________ (haben) du _________ (sein) er _________ (werden) wir_________ (haben) ihr _________ (sein) Sie_________ (werden) habe bist wird haben seid werden Lösung

8 Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. Peter ______ 15 Jahre alt. (sein) Es ______ sehr schnell dunkel. (werden) Paul _______ kein Geld mehr. (haben) Wie lange _____ du schon hier? (sein) Peter ist 15 Jahre alt. Es wird sehr schnell dunkel. Paul hat kein Geld mehr. Wie lange bist du schon hier? Lösung

9 Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb. ______ ihr genug Geld? (haben) ______ Sie mit dem Hotel zufrieden? (sein) _______ Paul Arzt? (werden) Habt Sind Wird Lösung

10 Funktionen der Hilfsverben sein: Perfektum: Ich bin zu Hause geblieben. Plusquamperfektum: Ich war dort nie vorher gewesen. Zustandspassiv: Das Essen ist bereits gekocht. Passivumschreibung: Es ist noch heute zu erledigen. Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

11 Funktionen der Hilfsverben haben: Perfektum: Ich habe gestern Fußball gespielt. Plusquamperfektum: Ich hatte in Prag gearbeitet. Nötigkeit: Ich habe mit dir zu reden. Konj. Plusquamperf.: Wäre ich früher gekommen, hätte ich auch mitgespielt.

12 Funktionen der Hilfsverben werden: Vorgangspassiv: Der Brief wird per Post gesendet. Futur I: Ich werde ein neues Auto kaufen. Kojunktiv II: Ich würde mit dir gerne reden.

13 Použité zdroje: Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9. Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.


Herunterladen ppt "Autor:Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast:Gramatika Téma:Časování pomocných sloves Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Prosinec."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen