Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

1 Bluetooth handsfree kit Bluetooth handsfree sada Bluetooth Freisprecheinrichtung 000 051 473R Citigo (1ST), Fabia (5J), Roomster (5J), Rapid (NH), Octavia.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "1 Bluetooth handsfree kit Bluetooth handsfree sada Bluetooth Freisprecheinrichtung 000 051 473R Citigo (1ST), Fabia (5J), Roomster (5J), Rapid (NH), Octavia."—  Präsentation transkript:

1 1 Bluetooth handsfree kit Bluetooth handsfree sada Bluetooth Freisprecheinrichtung 000 051 473R Citigo (1ST), Fabia (5J), Roomster (5J), Rapid (NH), Octavia (1Z), Yeti (5L) handsfree sada pro dodatečnou montáž do vozů s originálním autorádiem nebo originální navigací sadu nelze montovat do vozu Yeti vybavených mimořádnou výbavou 7D1 nebo 7D5 (příprava pro DVD přehrávač) ovládání pomocí dotykového displeje nebo pomocí hlasového ovládání zařízení nevyžaduje žádnou přípravu z mimořádné výbavy přístroj zobrazuje na dotykovém displeji max. 1500 telefonních kontaktů obsah balení: displej s pouzdrem, držák displeje, mikrofon, řídicí jednotka, elektrická instalace, uživatelský a montážní návod hlavní výhody: Hlasové ovládání DialogPlus - vysoce přesná a rychlá schopnost rozpoznání slov Magic word – aktivace hlasového ovládání pomocí jednoduchého hlasového povelu Funkce Multipoint – možnost současného připojení dvou mobilních telefonů do systému Funkce Voice memo – záznam telefonních hovorů a zanechání pokynů pro jiné řidiče Text-to-speech – hlasité čtení textových zpráv (funkce se liší dle typu telefonu, operátora a verze softwaru) Bluetooth audio – přehrávání skladeb z mobilního telefonu jazyky možnosti menu: BE, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, P, PL, RU, SWE, TR multifunkční displej – dotykový 2,8“ QVGA TFT (240x320 pixel, 65.000 barev) Handsfree-Satz für Zusatzmontage in Fahrzeuge mit Originalradio oder Originalnavigation Der Satz kann in Fahrzeuge Yeti, die mit Sonderausstattung 7D1 oder 7D5 (Vorbereitung für DVD-Player) ausgestattet sind, nicht montiert werden Bedienung mit Hilfe vom Tastbildschirm oder mit Hilfe von Sprachsteuerung Das Gerät fordert keine Vorbereitung von Sonderausstattung Das Gerät bildet am Touchbildschirm max. 1500 Telefonkontakte ab Packungsinhalt: Bildschirm mit Futteral, Bildschirmhalter, Mikrophon, Steuergerät, Elektroinstallation, Benutzer- und Montageanleitung Hauptvorteile: Sprachbedienung DialogPlus – hochpräzise und schnelle Fähigkeit der Wörtererkennung Magic word – Aktivierung von Sprachsteuerung mit Hilfe von einfachem Sprachkommando Funktion Multipoint – Möglichkeit gleichzeitigen Anschlusses von zwei Handys ins System Funktion Voice memo – Aufnahme von Telefongesprächen und Hinterlassen von Kommandos für andere Fahrer Text-to-speech – lautes Lesen von Textnachrichten (die Funktion unterscheidet sich nach Telefontyp, Operator und Softwareversion) Bluetooth audio - Musik vom Handy abspielen Menu-Sprachen: BE, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, P, PL, RU, SWE, TR Multifunktionstastbildschirm - 2,8“QVGA TFT (240x320 Pixel, 65.000 Farben) handsfree kit for additional fitting into cars with the original car radio or navigation system kit can not be fitted in Yeti (5L) cars equipped from the factory with an extra preparation 7D1 or 7D5 (preparation for DVD player) device control via touch screen or voice control device does not need any serial preparation from assembly line device displays on touch screen max. 1 500 phone numbers pack contents: display with case, display holder, microphone, control unit, electric installation, user and fitting instructions main advantages: DialogPlus voice control – extremely accurate, rapid reaction word recognition Magic word – activation of the voice control with a single voice command Multipoint-function – simultaneous connection of two mobile phones to the system is possible Voice memo function – record telephone calls and eave behind instructions forother drivers Text-to-speech – reads text messages out loud (the scope of the functions may vary according to mobile phone, network provider and software version) Bluetooth audio – music playback from mobile phone menu options: BE, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, P, PL, RU, SWE, TR multifunction touch-screen display: 2.8” QVGA TFT (240 x 320 pixels, 65 000 colours) ENCZDE Music and communication Hudba a komunikace Musik und Kommunikation


Herunterladen ppt "1 Bluetooth handsfree kit Bluetooth handsfree sada Bluetooth Freisprecheinrichtung 000 051 473R Citigo (1ST), Fabia (5J), Roomster (5J), Rapid (NH), Octavia."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen