Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"—  Präsentation transkript:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Lektion 9–12 (cvičební materiál)
Wiederholung 3 Lektion 9–12 (cvičební materiál)

3 Časové spojky wenn/als – doplňte správnou spojku:
____ es kaltes Wetter ist, tragen wir Mantel. ____ er kein Geld hat, bleibt er zu Hause. ____ ich Kind war, fuhren wir zur Tante. Immer _____ sie in der Schule ist, hat sie Hunger und Durst.

4 Časové spojky wenn/als – řešení:
Wenn es kaltes Wetter ist, tragen wir Mantel. Wenn er kein Geld hat, bleibt er zu Hause. Als ich Kind war, fuhren wir zur Tante. Immer wenn sie in der Schule ist, hat sie Hunger und Durst.

5 Další časové spojky bis, bevor, seit(dem), während Přeložte věty:
Zatímco jsme jeli vlakem, Martin spal v hotelu. Než bude Petr pracovat v Německu, zůstane u nás. Od té doby, co je Jana v Praze, vydělává hodně peněz. Před tím než půjdu do kina, koupím něco k večeři.

6 Další časové spojky bis, bevor, seit(dem), während – řešení:
Während wir mit dem Zug fuhren, schlief Martin im Hotel. Bis Petr in Deutschland arbeitet, bleibt er bei uns. Seitdem Jana in Prag ist, verdient sie viel Geld. Bevor ich ins Kino gehe, kaufe ich etwas zum Frühstück.

7 Budoucí čas – přeložte věty:
V létě s tebou pojedu do Prahy. Půjdeš se mnou do kina? Nebude číst tu knihu. V pátek navštívíme Alenu.

8 Budoucí čas – řešení: Im Sommer werde ich mit dir nach Prag fahren.
Wirst du mit mir ins Kino gehen? Er wird das Buch nicht lesen. Am Freitag werden wir Alena besuchen.

9 Vazba infinitivu s „zu“ Nahraďte věty s „dass“ vazbou infinitivu s „zu“
Er freut sich, dass er mit uns geht. Sie wünscht, dass sie nach Italien fährt. Wir freuen uns, dass wir zusammen leben.

10 Vazba infinitivu s „zu“ – řešení:
Er freut sich mit uns zu gehen. Sie wünscht nach Italien zu fahren. Wir freuen uns zusammen zu leben.

11 Vazba infinitivu s „um … zu“ Nahraďte věty s „damit“ vazbou infinitivu s „um …zu“
Sie tut das, damit sie glücklich ist. Wir arbeiten, damit wir mehr Geld haben. Sie lernen, damit sie das Abitur haben.

12 Vazba infinitivu s „um … zu“ – řešení:
Sie tut das, um glücklich zu sein. Wir arbeiten, um mehr Geld zu haben. Sie lernen, um das Abitur zu haben.

13 Vyjádření „už + zápor“ Přeložte věty:
Alex už není mladý. Už nemám hlad. Ve škole už nikdo není. Slunce už nesvítí.

14 Vyjádření „už + zápor“ – řešení:
Alex ist nicht mehr jung. Ich habe Hunger nicht mehr. In der Schule ist niemand mehr. Die Sonne scheint nicht mehr.

15 Množné číslo podst. jmen (1) – doplňte množné číslo:
Jednotné číslo: der Apfel der Garten der Bruder der Gast der Plan das Geschäft Množné číslo: …………………….

16 Množné číslo podst. jmen (1) – řešení:
Jednotné číslo: der Apfel der Garten der Bruder der Gast der Plan das Geschäft Množné číslo: die Äpfel die Gärten die Brüder die Gäste die Pläne die Geschäfte

17 Množné číslo podst. jmen (2) – doplňte množné číslo:
Jednotné číslo: die Straβe die Kollegin der Herr das Foto der Park der Pulli Množné číslo: ……………………

18 Množné číslo podst. jmen (2) – řešení:
Jednotné číslo: die Straβe die Kollegin der Herr das Foto der Park der Pulli Množné číslo: die Straβen die Kolleginnen die Herren die Fotos die Parks die Pullis

19 Použitá literatura: Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc.
Němčina pro jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. ISBN Lekce 9–12.


Herunterladen ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen