Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Der Betriebsrat Die Betriebsrätin

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Der Betriebsrat Die Betriebsrätin"—  Präsentation transkript:

1 Der Betriebsrat Die Betriebsrätin
Az üzemi tanács

2 ArbeitnehmerInneninteresse Vereins- und Koalitionsgesetz
ArbeitnehmerInnenvertretung ArbeitnehmerInneninteresse Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen Vereins- und Koalitionsgesetz Arbeitsverfassungsgesetz, Personalvertretungsrecht, Behinderteneinstellungsgesetz Betriebsrat Personalvertretung Jugendvertrauensrat Behindertenvertrauensperson Arbeiterkammergesetz und 7 Gewerkschaften Grundsatzarbeit Vertretung gegenüber dem Staat Stellungnahme zu Gesetzen Einkommenspolitik mit ArbeitgeberInnenvertreterInnen Verhandlungen mit ArbeitgeberInnen Betriebsarbeit Arbeitskampf Mitwirkung in wirtschaftlichen Personellen sozialen kulturellen Angelegenheiten ArbeitnehmerInnenpolitik Information, Beratung, Hilfestellung für ArbeitnehmerInnen und ihre betrieblichen Vertretungen Rechtsschutz (Vertretung) Internationale Interessenvertretung Gemeinsame Aufgaben von AK, ÖGB und Gewerkschaften 2

3 Mitbestimmen - Mitgestalten
Gewerkschaften verstehen unter Mitbestimmung, dass diejenigen, die von wirtschaftlichen Entscheidungen betroffen sind, auch am Zustandekommen dieser Entscheidungen teilhaben müssen. überbetrieblich innerbetriebliche in der Politik in der Wirtschaft in der Branche im Betrieb am Arbeitsplatz 1870 Koalitionsgesetz Betriebsrätegesetz Kollektivvertragsgesetz Gesetz zur Errichtung der Kammern für Arbeiter und Angestellte Arbeitsverfassungsgesetz 3

4 Grundlage Jogi alap § 40 ArbVG (Arbeitsverfassungsgesetz) In jedem Betrieb, in dem dauernd mindestens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen von der Arbeitnehmerschaft Organe zu bilden. Munkatörvénykönyv 40. § Minden olyan üzemben, ahol folyamatosan legalább öt választásra jogosult munkavállalót foglalkoztatnak, az alábbi rendelkezések előírásai értelmében a munkavállalóknak képviseleti szerveket kell alakítaniuk.

5 Der Weg zur Wahl Út a választáshoz
Einberufung der Betriebsversammlung (alle AN) mind. zwei Wochen vorher Verständigung des/der BetriebsinhaberIn Betriebsversammlung Wahl des Wahlvorstandes – drei Personen Aufgabe des Wahlvorstandes Planung und Durchführung der Wahl Entgegennahme der Wahlvorschläge Ausstellung und Versand der Wahlkarten Auszählung der Stimmen und Bekanntgabe des Ergebnisses Üzemi gyűlés (az összes munkavállaló) összehívása Legalább két héttel ezt megelőzően az üzem tulajdonosának értesítése Üzemi gyűlés A választóbizottság megválasztása – három fő A választóbizottság feladatai A választás tervének elkészítése és lebonyolítása A választási jelölések fogadása A választólapok kiállítása és kiküldése A szavazatok összeszámlálása és az eredmények közzététele

6 Der Weg zur Wahl Út a választáshoz
Wahlkundmachung Aushang binnen drei Tage nach der Betriebsversammlung Information über die wichtigsten Bestimmungen und Einzelheiten des Wahlverfahrens Diverse Fristenläufe vor dem Wahltag Einbringungsfrist für Wahlvorschläge Änderungsfrist für Wahlvorschläge Auflegen der Wahlvorschläge Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten Beratung und Entscheidung über Ausstellung von Wahlkarten Eingeschriebener Versand der Wahlkarten bzw. nachweisliche persönliche Aushändigung A választás kihirdetése A választási hirdetmény kifüggesztése az üzemi gyűlést követő három napon belül Tájékoztatás a választási eljárásra vonatkozó legfontosabb rendelkezésekről és részletekről Különböző határidők a választás napját megelőzően A választási jelölések megtételének határideje A választási jelölések módosításának határideje A választási jelölések nyilvánosságra hozatala A választólapok kiállítására irányuló kérelmek A választólapok kiállításának megtárgyalása és eldöntése A választólapok tértivevényes kiküldése ill. igazolható személyes kézbesítése

7 Der Weg zur Wahl Út a választáshoz
Betriebsratswahl Auszählung der Stimmen und Berechnung der Mandate Das Wahlergebnis wird veröffentlicht Anfechtungsfrist Endet ein Monat nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses Konstituierung Innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl konstituiert sich der neu gewählte Betriebsrat und kann dann mit seiner Arbeit beginnen Üzemi tanács választás A szavazatok összeszámlálása és a mandátumok kiszámítása A választás eredményét nyilvánosságra hozzák A választási eredmény megtámadásának határideje A választási eredmény nyilvánosságra hozatalát követően egy hónap Üzemi tanács megalakítása A választást követő 6 héten belül megalakul az újonnan választott üzemi tanács és ezután elkezdheti a munkáját

8 Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe
Egyszerűsített választási eljárás a kisvállalatok számára Für Betriebe oder Gruppen (ArbeiterInnen oder Angestellte), in denen nur ein oder zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, ist ein vereinfachtes Wahlverfahren vorgesehen. Abgesehen von drei Besonderheiten es gilt das Mehrheitswahlrecht statt dem Verhältniswahlrecht, der Wahlvorstand besteht nur aus einer Person und einem Ersatzmitglied, es besteht keine zwingende Vorschrift zur Einbringung von Wahlvorschlägen, läuft das Wahlverfahren nach jenen Grundsätzen ab, die bisher beschrieben wurden. Azon vállalatok vagy (munkásokból vagy alkalmazottakból álló) csoportok számára, amelyeknél csak egy vagy két üzemi tanácstagot kell megválasztani, egyszerűsített választási eljárás alkalmazható. Három különleges eset kivételével az arányos képviseleti választójog helyett a többségi választójog érvényes, a választóbizottság csak egy személyből és egy póttagból áll, kötelezően nincsen előírva a választási jelölések megtétele, a választási eljárás az előbbiekben ismertetett alapelvek mentén kerül lebonyolításra.

9 Mandatsermittlung A mandátumok kiszámítása
Im Betrieb beschäftigte ArbeitnehmerInnen Zu wählende Betriebsrats-mitglieder Erforderliche Unterstützungsunterschriften 5-9 1 2 10-19 4 20-50 3 6 51-100 8 5 9 10 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10 Die Wahlgrundsätze A választási alapelvek
Gleiches Wahlrecht – jede Stimme hat gleiches Gewicht Unmittelbares Wahlrecht – Wahlberechtigte bestimmen endgültige Zusammensetzung Geheimes Wahlrecht – Entscheidung des Wählers bleibt geheim Egyenlő választójog – minden szavazatnak egyenlő súlya van Közvetlen választójog – a választásra jogosultak határozzák meg az ÜT végleges összetételét Titkos választójog – a választó döntése titkos

11 Wahlrecht Választójog
Aktives Wahlrecht = wahlberechtigt alle ArbeitnehmerInnen die am Tag der Wahl des Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet haben am Tag der Wahl des Wahlvorstandes und am Tag der BR-Wahl im Betrieb beschäftigt sind weiters: regelmäßig beschäftigte HeimarbeiterInnen, AN im Karenzurlaub oder Präsenzdienst und überlassene Arbeitskräfte wenn sie in den Betrieb eingegliedert sind. ! Vorstandsmitglieder, GeschäftsführerInnen und leitende Angestellte haben kein aktives Wahlrecht Aktív választójog = választásra jogosult minden munkavállaló, aki a választóbizottság megválasztásának napján betöltötte a 18. életévét a választóbizottság megválasztásának napján és az ÜT választás napján az üzemben foglalkoztatásban áll továbbá: a rendszeresen foglalkoztatott bedolgozók, gyermeknevelési szabadságon vagy sorkatonai szolgálaton lévő munkavállalók és a kölcsönzött munkavállalók, amennyiben ők az üzembe beintegrálódtak. ! Az igazgatósági tagok, ügyvezetők és a vezető pozícióban dolgozó személyek nem rendelkeznek aktív választójoggal

12 Wahlrecht Választójog
Passives Wahlrecht = zum BR kandidieren am Tag der Kundmachung und der Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr vollendet haben am Tag der Wahlausschreibung mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt sind alle weiteren Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen ! Nicht wählbar sind: z.B. der Ehegatte oder die Ehegattin des Betriebsinhabers und Personen, die mit dem/der BetriebsinhaberIn bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind Passzív választójog = ÜT tagságra való jelölés a választás kihirdetésének és kiírásának napján betöltötte a 18. életévét a választás kiírásának napján legalább hat hónapja az üzemben dolgozik teljesíti a Nemzeti Tanács választás aktív választó jogának összes többi feltételét ! Nem lehet megválasztani: pl. az üzem tulajdonosának házastársát és azokat a személyeket, akiknél az üzem tulajdonosával legfeljebb másodfokú rokonság vagy sógorság áll fenn

13 Organe der Belegschaft
Die Betriebs- oder Gruppenversammlung Der Betriebsrat Getrennte Betriebsräte Gemeinsame Betriebsräte Der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl

14 Weitere Organe der Belegschaft:
Betriebsausschuss Betriebshauptversammlung Betriebsräteversammlung RechnungsprüferInnen Zentralbetriebsrat Konzernbetriebsrat Europäischer Betriebsrat

15 Weitere betriebliche Interessensvertretungen
Sicherheitsvertrauenspersonen Behindertenvertrauenspersonen Jugendvertretung/Jugendvertrauensrat

16 Rechte der Betriebsratsmitglieder Az üzemi tanácstagok jogai
Grundsätze: Ehrenamt - neben den Berufspflichten Weisungsfreiheit Sie sind nur der Betriebsversammlung verantwortlich Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot Verschwiegenheitspflicht Alapelvek: A tisztség társadalmi megbízatás – a munkavégzési kötelezettsége mellett Utasításhoz kötöttség nem áll fenn Csak az üzemi gyűlésnek tartozik elszámolással Korlátozás és hátrányban való részesítés tilalma Titoktartási kötelezettség

17 Rechte der Betriebsratsmitglieder Az üzemi tanácstagok jogai
Grundsätze: Freizeitgewährung für ihre Tätigkeit Ab 150 ArbeitnehmerInnen Recht auf Freistellung von der Arbeitsleistung Bildungsfreistellung Drei Wochen innerhalb einer Funktionsperiode (4 Jahre) Erweiterte Bildungsfreistellung Kündigungs- und Entlassungsschutz Alapelvek: Szabadidő biztosítása a feladatuk ellátására 150 fős munkavállalói szám felett a munkavégzés alól történő felmentés Képzési szabadság Három hét egy tisztségi perióduson (4 év) belül Kibővített képzési szabadság Felmondási és elbocsátási védelem

18 Aufgaben des Betriebsrates
Az üzemi tanács feladatai Der Betriebsrat hat die sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen wahrzunehmen und zu fördern. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind dem BR durch das Gesetz eine Reihe von Befugnissen übertragen worden. Az üzemi tanács képviseli és érvényesíti a munkavállalók szociális, egészséggel kapcsolatos, gazdasági, kulturális érdekeit. Ezen feladatok ellátása céljából a törvényhozás az üzemi tanácsokat számos jogkörrel ruházta fel.

19 Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten
Közreműködés gazdasági ügyekben Auskunftspflicht Einsicht in die Bilanz Einspruch gegen Wirtschaftsführung Mitsprache bei Betriebsänderungen Mitwirkung im Aufsichtsrat Tájékoztatatási kötelezettség Betekintés a pénzügyi beszámolóba Tiltakozás a gazdasági vezetés ellen Beleszólás üzemi változások esetén Közreműködés a felügyelő bizottságban

20 Mitwirkung in sozialen und personellen Angelegenheiten
Közreműködés szociális és személyi ügyekben Betriebsvereinbarungen Einstellungen und Versetzungen Festsetzung von Leistungsentgelten Vergabe von Werkswohnungen Beförderungen Anfechtung bei Kündigungen und Entlassungen Betriebliche Aus- und Weiterbildung Vállalati megegyezések Munkavállalók felvétele és áthelyezése Teljesítménybérezés meghatározása Vállalati lakások biztosítása Előléptetések Felmondások és elbocsátások megtámadása Vállalati alap- és továbbképzések

21 Mitwirkung in kulturellen Angelegenheiten
Közreműködés kulturális ügyekben Freizeit-, Kunst- und Kulturangebote Förderung von Bildungs- und Sporteinrichtungen Betriebsbibliotheken Szabadidős, művészeti és kulturális ajánlatok Oktatási és sportlétesítmények támogatása Vállalati könyvtárak

22 Der Betriebsrat hat… Az üzemi tanácsnak…
… durch das Arbeitsverfassungsgesetz abgesichert, tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, sich erfolgreich im Betrieb für die Interessen der Beschäftigten einzusetzen. … a Munkatörvénykönyve által biztosított jogkörök mentén ténylegesen nagyon sok lehetősége van arra, hogy a dolgozók érdekeit az üzemekben képviselje.

23 Az ÖGB / szakszervezetek általi támogatás
Unterstützung durch den ÖGB/Gewerkschaft Persönliche Beratung Tipps und Unterstützung bei der Wahl Koordination des Wahlablaufes Unterstützung des Wahlvorstandes Unterstützung der KandidatInnen Service für Ihre laufende Arbeit Antworten auf rechtliche Fragen Hilfe bei der Organisation Umfangreiches Ausbildungsangebot Személyes tanácsadás Ötletek és támogatás nyújtása a választás során a választás menetének koordinálása a választóbizottság támogatása a jelöltek támogatása Szolgáltatások biztosítása a folyamatban lévő munkákhoz Jogi kérdések megválaszolása Segítségnyújtás a szervezésben Széles körű képzési kínálat

24 Für ein besseres Unternehmen
Egy jobb vállalatért BetriebsrätInnen vertreten die Interessen der ArbeitnehmerInnen im Betrieb Das bringt Vorteile in guten und in schlechten Zeiten Unternehmen mit Betriebsrat sind leistungsfähiger Studie belegt Nutzen des BR BetriebsrätInnen übernehmen Verantwortung – ihr Einsatz wirkt sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus Az üzemi tanácsosok képviselik az üzemben dolgozó munkavállalók érdekeit Ez előnyöket biztosít jobb és rosszabb időkben is Az üzemi tanáccsal rendelkező vállalatoknak jobb a teljesítőképessége Tanulmány igazolja az ÜT hasznosságát Az üzemi tanácsosok felelősséget vállalnak – munkájuk pozitív hatással van a teljes vállalatra

25 Facts Das bringt ein Betriebsrat:
Tények az üzemi tanács előnyei: Wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Betriebe mit BR sind wirtschaftlich erfolgreicher Bessere Arbeitsbedingungen z.B. familienfreundliche Dienstpläne Mehr Miteinander im Unternehmen z.B. mit Betriebsausflügen und anderen sozialen Aktivitäten Weniger Konflikte im Betrieb z.B. durch Vermittlungsgespräche Einhaltung von Gesetze z.B. Mitsprache bei Versetzungen und Kündigungen Bessere Ergebnisse bei Verhandlungen z.B. Lohn und Gehalt Tudományos felmérések bizonyítják: Az ÜT-vel rendelkező üzemek gazdaságilag sikeresebbek Jobb munkakörülmények pl. családbarát munkabeosztás Több időt töltenek egymással a vállalatnál pl. vállalati kirándulások és más társadalmi tevékenységek Kevesebb konfliktus az üzemben pl. közvetítő beszélgetések eredményeként Törvények betartása pl. beleszólás a munkavállalók áthelyezése és felmondások esetén Jobb eredmények elérése a tárgyalásokon pl. bér és fizetés

26 Persönlicher Nutzen: Személyes előny:
Erweiterung des Horizonts und Verbesserung des Verhandlungsgeschicks Steigerung der Führungskompetenz Der Einsatz nützt den KollegInnen und dem Unternehmen Als Gewerkschaftsmitglied - Zugang zu speziellen Bildungsangeboten Látókör kiszélesedése és a tárgyalási készség javítása Vezetői kompetenciák javítása A tevékenység hasznos a kollégák és a vállalat számára is Szakszervezeti tagként - speciális képzési lehetőségekhez való hozzáférés

27 Der Kollektivvertrag - Zweck
Statt einer Vielzahl von Einzelvereinbarungen treten kollektiv ausgehandelte Arbeitsbedingungen ein Festlegung von gewissen Mindestnormen für die jeweilige Branche Diverse branchenspezifische Arbeitsbedingungen werden ständig weiter ausgebaut

28 Der Kollektivvertrag - Funktion
Soziale Schutzfunktion Wettbewerbs- und Ordnungsfunktion Vermeidung von betrieblichen Auseinandersetzungen Weitgehend gleiche Konkurrenzverhältnisse – Arbeits- und Lohnbedingungen

29 Der Kollektivvertrag - Praxis
Der KV regelt eine große Anzahl von Ansprüchen, die nicht gesetzlich verankert sind bzw. die über gesetzliche Bestimmungen hinausgehen. In den regelmäßig stattfindenden KV-Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden die Reallohnerhöhungen und die sozialen Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld verhandelt. Es gibt keine gesetzlichen festgelegten Lohn- und Gehaltserhöhungen. Diese werden in zumeist jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen festgelegt.

30 Kollektivvertrag – Was regelt er
Mindestlohn, Istlohnerhöhung Arbeitszeit Sonderzahlungen Z.B. Urlaubs- Weihnachtsgeld ist ausschließlich im Kollektivvertrag geregelt Lehrlingsentschädigungen Prämien Akkord- Prämien, Jubiläumsgelder, … Zuschläge Überstundenzuschläge, Reisegebühren, Taggelder, … Kündigung Zulagen Erschwernis-, Schmutzzulagen, …. Entgeltliche Freizeit Z.B. Hochzeit, Übersiedelung, .. Dienstkleidung Integrative Berufsausbildung für alle Vertragspartner bindend festgelegt

31 Erstellungsweg von KV´s
Verhandlungspartner ÖGB und Gewerkschaften: Beschluss des Bundeseinigungsamts vom – Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit Verhandlungsgremien der ArbeitnehmerInnen Diese setzen sich aus Betriebsrats-, Körperschafts-, Berufsgruppen- und GewerkschaftsvertreterInnen zusammen. Diese Arbeitnehmervertreter bereiten die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite inhaltlich, zeitlich und organisatorisch vor. Antrag an die Lohnunterkommission zur Aufnahme von Kollektivvertrags- / Lohn- oder Gehaltsverhandlungen Übergabe des Forderungsprogrammes an die Arbeitgeberseite

32 Erstellungsweg von KV´s
Verhandlungsrunden Abschluss des Kollektivvertrages / der Lohn- bzw. Gehaltsverhandlungen Konsolidierung im eigenen Bereich Kenntnisnahme der Abschlüsse durch die Lohnunterkommission Einreichung beim BMwA / Hinterlegungsstelle Kundmachung in der "Wiener Zeitung" in Kurzfassung

33 Was erreichen Gewerkschaften durch die Kollektivvertragsverhandlungen?
Mit érnek el a szakszervezetek a kollektívszerződésekről folytatott tárgyalásokkal? Durch die Kollektivvertrags-verhandlungen der Gewerkschaften, wird jährlich eine Lohnsumme von 130 Milliarden Euro bewegt! A szakszervezetek részéről a kollektív-szerződésekről folytatott tárgyalások eredményeként éves szinten 130 milliárd euró-s bértömeget mozgatnak meg!

34

35 DANKE KÖSZÖNÖM


Herunterladen ppt "Der Betriebsrat Die Betriebsrätin"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen