Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Betriebsrat Der Betriebsrat Die Betriebsrätin Az üzemi tanács.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Betriebsrat Der Betriebsrat Die Betriebsrätin Az üzemi tanács."—  Präsentation transkript:

1 Betriebsrat Der Betriebsrat Die Betriebsrätin Az üzemi tanács

2 2/08.09.2014 Betriebsrat Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen Arbeiterkammergesetz ArbeitnehmerInneninteresse Vereins- und Koalitionsgesetz Arbeitsverfassungsgesetz, Personalvertretungsrecht, Behinderteneinstellungsgesetz Betriebsrat Personalvertretung Jugendvertrauensrat Behindertenvertrauensperson  Grundsatzarbeit  Vertretung gegenüber dem Staat  Stellungnahme zu Gesetzen  Einkommenspolitik mit ArbeitgeberInnenvertreterInnen  Verhandlungen mit ArbeitgeberInnen  Betriebsarbeit  Arbeitskampf Mitwirkung in  wirtschaftlichen  Personellen  sozialen  kulturellen Angelegenheiten Gemeinsame Aufgaben von AK, ÖGB und Gewerkschaften  ArbeitnehmerInnenpolitik  Information, Beratung, Hilfestellung für ArbeitnehmerInnen und ihre betrieblichen Vertretungen  Rechtsschutz (Vertretung)  Internationale Interessenvertretung und 7 Gewerkschaften 2

3 3/08.09.2014 Betriebsrat Mitbestimmen - Mitgestalten Gewerkschaften verstehen unter Mitbestimmung, dass diejenigen, die von wirtschaftlichen Entscheidungen betroffen sind, auch am Zustandekommen dieser Entscheidungen teilhaben müssen. überbetrieblichinnerbetriebliche  in der Politik  in der Wirtschaft  in der Branche  im Betrieb  am Arbeitsplatz 1870 Koalitionsgesetz 1918 Betriebsrätegesetz 1919 Kollektivvertragsgesetz 1920 Gesetz zur Errichtung der Kammern für Arbeiter und Angestellte 1974 Arbeitsverfassungsgesetz 3

4 4/08.09.2014 Betriebsrat Grundlage Jogi alap § 40 ArbVG (Arbeitsverfassungsgesetz) In jedem Betrieb, in dem dauernd mindestens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt werden, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen von der Arbeitnehmerschaft Organe zu bilden. Munkatörvénykönyv 40. § Minden olyan üzemben, ahol folyamatosan legalább öt választásra jogosult munkavállalót foglalkoztatnak, az alábbi rendelkezések előírásai értelmében a munkavállalóknak képviseleti szerveket kell alakítaniuk.

5 5/08.09.2014 Betriebsrat Der Weg zur Wahl Út a választáshoz 1.Einberufung der Betriebsversammlung (alle AN) mind. zwei Wochen vorher Verständigung des/der BetriebsinhaberIn 2.Betriebsversammlung Wahl des Wahlvorstandes – drei Personen Aufgabe des Wahlvorstandes Planung und Durchführung der Wahl Entgegennahme der Wahlvorschläge Ausstellung und Versand der Wahlkarten Auszählung der Stimmen und Bekanntgabe des Ergebnisses 1.Üzemi gyűlés (az összes munkavállaló) összehívása Legalább két héttel ezt megelőzően az üzem tulajdonosának értesítése 2.Üzemi gyűlés A választóbizottság megválasztása – három fő A választóbizottság feladatai A választás tervének elkészítése és lebonyolítása A választási jelölések fogadása A választólapok kiállítása és kiküldése A szavazatok összeszámlálása és az eredmények közzététele

6 6/08.09.2014 Betriebsrat Der Weg zur Wahl Út a választáshoz 3.Wahlkundmachung –Aushang binnen drei Tage nach der Betriebsversammlung –Information über die wichtigsten Bestimmungen und Einzelheiten des Wahlverfahrens 4.Diverse Fristenläufe vor dem Wahltag –Einbringungsfrist für Wahlvorschläge –Änderungsfrist für Wahlvorschläge –Auflegen der Wahlvorschläge –Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten –Beratung und Entscheidung über Ausstellung von Wahlkarten –Eingeschriebener Versand der Wahlkarten bzw. nachweisliche persönliche Aushändigung 3.A választás kihirdetése –A választási hirdetmény kifüggesztése az üzemi gyűlést követő három napon belül –Tájékoztatás a választási eljárásra vonatkozó legfontosabb rendelkezésekről és részletekről 4.Különböző határidők a választás napját megelőzően –A választási jelölések megtételének határideje –A választási jelölések módosításának határideje –A választási jelölések nyilvánosságra hozatala –A választólapok kiállítására irányuló kérelmek –A választólapok kiállításának megtárgyalása és eldöntése –A választólapok tértivevényes kiküldése ill. igazolható személyes kézbesítése

7 7/08.09.2014 Betriebsrat Der Weg zur Wahl Út a választáshoz 5.Betriebsratswahl –Auszählung der Stimmen und Berechnung der Mandate –Das Wahlergebnis wird veröffentlicht 6.Anfechtungsfrist –Endet ein Monat nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses 7.Konstituierung –Innerhalb von 6 Wochen nach der Wahl konstituiert sich der neu gewählte Betriebsrat und kann dann mit seiner Arbeit beginnen 5.Üzemi tanács választás –A szavazatok összeszámlálása és a mandátumok kiszámítása –A választás eredményét nyilvánosságra hozzák 6.A választási eredmény megtámadásának határideje –A választási eredmény nyilvánosságra hozatalát követően egy hónap 7.Üzemi tanács megalakítása –A választást követő 6 héten belül megalakul az újonnan választott üzemi tanács és ezután elkezdheti a munkáját

8 8/08.09.2014 Betriebsrat Vereinfachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe Für Betriebe oder Gruppen (ArbeiterInnen oder Angestellte), in denen nur ein oder zwei Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, ist ein vereinfachtes Wahlverfahren vorgesehen. Abgesehen von drei Besonderheiten es gilt das Mehrheitswahlrecht statt dem Verhältniswahlrecht, der Wahlvorstand besteht nur aus einer Person und einem Ersatzmitglied, es besteht keine zwingende Vorschrift zur Einbringung von Wahlvorschlägen, läuft das Wahlverfahren nach jenen Grundsätzen ab, die bisher beschrieben wurden. Azon vállalatok vagy (munkásokból vagy alkalmazottakból álló) csoportok számára, amelyeknél csak egy vagy két üzemi tanácstagot kell megválasztani, egyszerűsített választási eljárás alkalmazható. Három különleges eset kivételével az arányos képviseleti választójog helyett a többségi választójog érvényes, a választóbizottság csak egy személyből és egy póttagból áll, kötelezően nincsen előírva a választási jelölések megtétele, a választási eljárás az előbbiekben ismertetett alapelvek mentén kerül lebonyolításra. Egyszerűsített választási eljárás a kisvállalatok számára

9 9/08.09.2014 Betriebsrat MandatsermittlungA mandátumok kiszámítása Im Betrieb beschäftigte ArbeitnehmerInnen Zu wählende Betriebsrats-mitgliederErforderliche Unterstützungsunterschriften 5-912 10-1924 20-5036 51-10048 101-20059 201-300610 301-400711 401-500812 501-600913 601-7001014 701-8001115 801-9001216 901-10001317 1001-14001418 1401-18001519 1801-22001620 2201-20061721 2601-30001822 3001-34001923 3401-38002024 3801-42002125 4201-46002226 4601-50002327

10 10/08.09.2014 Betriebsrat Gleiches Wahlrecht – jede Stimme hat gleiches Gewicht Unmittelbares Wahlrecht – Wahlberechtigte bestimmen endgültige Zusammensetzung Geheimes Wahlrecht – Entscheidung des Wählers bleibt geheim Die WahlgrundsätzeA választási alapelvek Egyenlő választójog – minden szavazatnak egyenlő súlya van Közvetlen választójog – a választásra jogosultak határozzák meg az ÜT végleges összetételét Titkos választójog – a választó döntése titkos

11 11/08.09.2014 Betriebsrat WahlrechtVálasztójog Aktives Wahlrecht = wahlberechtigt –alle ArbeitnehmerInnen die am Tag der Wahl des Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet haben –am Tag der Wahl des Wahlvorstandes und am Tag der BR- Wahl im Betrieb beschäftigt sind –weiters: regelmäßig beschäftigte HeimarbeiterInnen, AN im Karenzurlaub oder Präsenzdienst und überlassene Arbeitskräfte wenn sie in den Betrieb eingegliedert sind. ! Vorstandsmitglieder, GeschäftsführerInnen und leitende Angestellte haben kein aktives Wahlrecht Aktív választójog = választásra jogosult –minden munkavállaló, aki a választóbizottság megválasztásának napján betöltötte a 18. életévét –a választóbizottság megválasztásának napján és az ÜT választás napján az üzemben foglalkoztatásban áll –továbbá: a rendszeresen foglalkoztatott bedolgozók, gyermeknevelési szabadságon vagy sorkatonai szolgálaton lévő munkavállalók és a kölcsönzött munkavállalók, amennyiben ők az üzembe beintegrálódtak. ! Az igazgatósági tagok, ügyvezetők és a vezető pozícióban dolgozó személyek nem rendelkeznek aktív választójoggal

12 12/08.09.2014 Betriebsrat WahlrechtVálasztójog Passives Wahlrecht = zum BR kandidieren –am Tag der Kundmachung und der Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr vollendet haben –am Tag der Wahlausschreibung mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt sind –alle weiteren Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen ! Nicht wählbar sind: z.B. der Ehegatte oder die Ehegattin des Betriebsinhabers und Personen, die mit dem/der BetriebsinhaberIn bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind Passzív választójog = ÜT tagságra való jelölés –a választás kihirdetésének és kiírásának napján betöltötte a 18. életévét –a választás kiírásának napján legalább hat hónapja az üzemben dolgozik –teljesíti a Nemzeti Tanács választás aktív választó jogának összes többi feltételét ! Nem lehet megválasztani: pl. az üzem tulajdonosának házastársát és azokat a személyeket, akiknél az üzem tulajdonosával legfeljebb másodfokú rokonság vagy sógorság áll fenn

13 13/08.09.2014 Betriebsrat Organe der Belegschaft Die Betriebs- oder Gruppenversammlung Der Betriebsrat –Getrennte Betriebsräte –Gemeinsame Betriebsräte Der Wahlvorstand für die Betriebsratswahl

14 14/08.09.2014 Betriebsrat Weitere Organe der Belegschaft: Betriebsausschuss Betriebshauptversammlung Betriebsräteversammlung RechnungsprüferInnen Zentralbetriebsrat Konzernbetriebsrat Europäischer Betriebsrat

15 15/08.09.2014 Betriebsrat Weitere betriebliche Interessensvertretungen Sicherheitsvertrauenspersonen Behindertenvertrauenspersonen Jugendvertretung/Jugendvertrauensrat

16 16/08.09.2014 Betriebsrat Grundsätze: Ehrenamt - neben den Berufspflichten Weisungsfreiheit –Sie sind nur der Betriebsversammlung verantwortlich Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot Verschwiegenheitspflicht Rechte der Betriebsratsmitglieder Az üzemi tanácstagok jogai Alapelvek: A tisztség társadalmi megbízatás – a munkavégzési kötelezettsége mellett Utasításhoz kötöttség nem áll fenn –Csak az üzemi gyűlésnek tartozik elszámolással Korlátozás és hátrányban való részesítés tilalma Titoktartási kötelezettség

17 17/08.09.2014 Betriebsrat Grundsätze: Freizeitgewährung für ihre Tätigkeit Ab 150 ArbeitnehmerInnen Recht auf Freistellung von der Arbeitsleistung Bildungsfreistellung –Drei Wochen innerhalb einer Funktionsperiode (4 Jahre) –Erweiterte Bildungsfreistellung Kündigungs- und Entlassungsschutz Rechte der Betriebsratsmitglieder Az üzemi tanácstagok jogai Alapelvek: Szabadidő biztosítása a feladatuk ellátására 150 fős munkavállalói szám felett a munkavégzés alól történő felmentés Képzési szabadság –Három hét egy tisztségi perióduson (4 év) belül –Kibővített képzési szabadság Felmondási és elbocsátási védelem

18 18/08.09.2014 Betriebsrat Der Betriebsrat hat die sozialen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Interessen der ArbeitnehmerInnen wahrzunehmen und zu fördern. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind dem BR durch das Gesetz eine Reihe von Befugnissen übertragen worden. Aufgaben des Betriebsrates Az üzemi tanács feladatai Az üzemi tanács képviseli és érvényesíti a munkavállalók szociális, egészséggel kapcsolatos, gazdasági, kulturális érdekeit. Ezen feladatok ellátása céljából a törvényhozás az üzemi tanácsokat számos jogkörrel ruházta fel.

19 19/08.09.2014 Betriebsrat Auskunftspflicht Einsicht in die Bilanz Einspruch gegen Wirtschaftsführung Mitsprache bei Betriebsänderungen Mitwirkung im Aufsichtsrat Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten Közreműködés gazdasági ügyekben Tájékoztatatási kötelezettség Betekintés a pénzügyi beszámolóba Tiltakozás a gazdasági vezetés ellen Beleszólás üzemi változások esetén Közreműködés a felügyelő bizottságban

20 20/08.09.2014 Betriebsrat Betriebsvereinbarungen Einstellungen und Versetzungen Festsetzung von Leistungsentgelten Vergabe von Werkswohnungen Beförderungen Anfechtung bei Kündigungen und Entlassungen Betriebliche Aus- und Weiterbildung Mitwirkung in sozialen und personellen Angelegenheiten Közreműködés szociális és személyi ügyekben Vállalati megegyezések Munkavállalók felvétele és áthelyezése Teljesítménybérezés meghatározása Vállalati lakások biztosítása Előléptetések Felmondások és elbocsátások megtámadása Vállalati alap- és továbbképzések

21 21/08.09.2014 Betriebsrat Freizeit-, Kunst- und Kulturangebote Förderung von Bildungs- und Sporteinrichtungen Betriebsbibliotheken Mitwirkung in kulturellen Angelegenheiten Közreműködés kulturális ügyekben Szabadidős, művészeti és kulturális ajánlatok Oktatási és sportlétesítmények támogatása Vállalati könyvtárak

22 22/08.09.2014 Betriebsrat … durch das Arbeitsverfassungsgesetz abgesichert, tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, sich erfolgreich im Betrieb für die Interessen der Beschäftigten einzusetzen. Der Betriebsrat hat… Az üzemi tanácsnak… … a Munkatörvénykönyve által biztosított jogkörök mentén ténylegesen nagyon sok lehetősége van arra, hogy a dolgozók érdekeit az üzemekben képviselje.

23 23/08.09.2014 Betriebsrat Persönliche Beratung Tipps und Unterstützung bei der Wahl –Koordination des Wahlablaufes –Unterstützung des Wahlvorstandes –Unterstützung der KandidatInnen Service für Ihre laufende Arbeit Antworten auf rechtliche Fragen Hilfe bei der Organisation Umfangreiches Ausbildungsangebot Unterstützung durch den ÖGB/Gewerkschaft Az ÖGB / szakszervezetek általi támogatás Személyes tanácsadás Ötletek és támogatás nyújtása a választás során –a választás menetének koordinálása –a választóbizottság támogatása –a jelöltek támogatása Szolgáltatások biztosítása a folyamatban lévő munkákhoz Jogi kérdések megválaszolása Segítségnyújtás a szervezésben Széles körű képzési kínálat

24 24/08.09.2014 Betriebsrat Für ein besseres Unternehmen BetriebsrätInnen vertreten die Interessen der ArbeitnehmerInnen im Betrieb Das bringt Vorteile in guten und in schlechten Zeiten Unternehmen mit Betriebsrat sind leistungsfähiger –Studie belegt Nutzen des BR BetriebsrätInnen übernehmen Verantwortung – ihr Einsatz wirkt sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus Egy jobb vállalatért Az üzemi tanácsosok képviselik az üzemben dolgozó munkavállalók érdekeit Ez előnyöket biztosít jobb és rosszabb időkben is Az üzemi tanáccsal rendelkező vállalatoknak jobb a teljesítőképessége –Tanulmány igazolja az ÜT hasznosságát Az üzemi tanácsosok felelősséget vállalnak – munkájuk pozitív hatással van a teljes vállalatra

25 25/08.09.2014 Betriebsrat Facts Das bringt ein Betriebsrat : Wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Betriebe mit BR sind wirtschaftlich erfolgreicher Bessere Arbeitsbedingungen z.B. familienfreundliche Dienstpläne Mehr Miteinander im Unternehmen z.B. mit Betriebsausflügen und anderen sozialen Aktivitäten Weniger Konflikte im Betrieb z.B. durch Vermittlungsgespräche Einhaltung von Gesetze z.B. Mitsprache bei Versetzungen und Kündigungen Bessere Ergebnisse bei Verhandlungen z.B. Lohn und Gehalt Tények az üzemi tanács előnyei : Tudományos felmérések bizonyítják: Az ÜT-vel rendelkező üzemek gazdaságilag sikeresebbek Jobb munkakörülmények pl. családbarát munkabeosztás Több időt töltenek egymással a vállalatnál pl. vállalati kirándulások és más társadalmi tevékenységek Kevesebb konfliktus az üzemben pl. közvetítő beszélgetések eredményeként Törvények betartása pl. beleszólás a munkavállalók áthelyezése és felmondások esetén Jobb eredmények elérése a tárgyalásokon pl. bér és fizetés

26 26/08.09.2014 Betriebsrat Persönlicher Nutzen: Személyes előny: Erweiterung des Horizonts und Verbesserung des Verhandlungsgeschicks Steigerung der Führungskompetenz Der Einsatz nützt den KollegInnen und dem Unternehmen Als Gewerkschaftsmitglied - Zugang zu speziellen Bildungsangeboten Látókör kiszélesedése és a tárgyalási készség javítása Vezetői kompetenciák javítása A tevékenység hasznos a kollégák és a vállalat számára is Szakszervezeti tagként - speciális képzési lehetőségekhez való hozzáférés

27 27/08.09.2014 Betriebsrat Der Kollektivvertrag - Zweck Statt einer Vielzahl von Einzelvereinbarungen treten kollektiv ausgehandelte Arbeitsbedingungen ein Festlegung von gewissen Mindestnormen für die jeweilige Branche Diverse branchenspezifische Arbeitsbedingungen werden ständig weiter ausgebaut

28 28/08.09.2014 Betriebsrat Soziale Schutzfunktion Wettbewerbs- und Ordnungsfunktion –Vermeidung von betrieblichen Auseinandersetzungen –Weitgehend gleiche Konkurrenzverhältnisse – Arbeits- und Lohnbedingungen Der Kollektivvertrag - Funktion

29 29/08.09.2014 Betriebsrat Der Kollektivvertrag - Praxis Der KV regelt eine große Anzahl von Ansprüchen, die nicht gesetzlich verankert sind bzw. die über gesetzliche Bestimmungen hinausgehen. In den regelmäßig stattfindenden KV-Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden die Reallohnerhöhungen und die sozialen Rahmenbedingungen im Arbeitsumfeld verhandelt. Es gibt keine gesetzlichen festgelegten Lohn- und Gehaltserhöhungen. Diese werden in zumeist jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen festgelegt.

30 30/08.09.2014 Betriebsrat Kollektivvertrag – Was regelt er Mindestlohn, Istlohnerhöhung Arbeitszeit Sonderzahlungen –Z.B. Urlaubs- Weihnachtsgeld ist ausschließlich im Kollektivvertrag geregelt Lehrlingsentschädigungen Prämien –Akkord- Prämien, Jubiläumsgelder, … Zuschläge –Überstundenzuschläge, Reisegebühren, Taggelder, … Kündigung Zulagen –Erschwernis-, Schmutzzulagen, …. Entgeltliche Freizeit –Z.B. Hochzeit, Übersiedelung,.. Dienstkleidung Integrative Berufsausbildung für alle Vertragspartner bindend festgelegt

31 31/08.09.2014 Betriebsrat Erstellungsweg von KV´s Verhandlungspartner ÖGB und Gewerkschaften: –Beschluss des Bundeseinigungsamts vom 14.09.1947 – Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit Verhandlungsgremien der ArbeitnehmerInnen –Diese setzen sich aus Betriebsrats-, Körperschafts-, Berufsgruppen- und GewerkschaftsvertreterInnen zusammen. Diese Arbeitnehmervertreter bereiten die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite inhaltlich, zeitlich und organisatorisch vor. Antrag an die Lohnunterkommission zur Aufnahme von Kollektivvertrags- / Lohn- oder Gehaltsverhandlungen –Übergabe des Forderungsprogrammes an die Arbeitgeberseite

32 32/08.09.2014 Betriebsrat Erstellungsweg von KV´s Verhandlungsrunden Abschluss des Kollektivvertrages / der Lohn- bzw. Gehaltsverhandlungen –Konsolidierung im eigenen Bereich Kenntnisnahme der Abschlüsse durch die Lohnunterkommission Einreichung beim BMwA / Hinterlegungsstelle Kundmachung in der "Wiener Zeitung" in Kurzfassung

33 33/08.09.2014 Betriebsrat Was erreichen Gewerkschaften durch die Kollektivvertragsverhandlungen? Durch die Kollektivvertrags- verhandlungen der Gewerkschaften, wird jährlich eine Lohnsumme von 130 Milliarden Euro bewegt! Mit érnek el a szakszervezetek a kollektívszerződésekről folytatott tárgyalásokkal? A szakszervezetek részéről a kollektív- szerződésekről folytatott tárgyalások eredményeként éves szinten 130 milliárd euró-s bértömeget mozgatnak meg!

34 34/08.09.2014 Betriebsrat

35 35/08.09.2014 Betriebsrat DANKE KÖSZÖNÖM


Herunterladen ppt "Betriebsrat Der Betriebsrat Die Betriebsrätin Az üzemi tanács."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen