Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence"—  Präsentation transkript:

1 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl

2 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl

3 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl

4 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl

5 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl

6 Gutwinski, S; Bald, L K; Heinz, A; Müller, C A; Schmidt, A K; Wiers, C; Bermpohl, F; Gallinat, J
Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence Dtsch Arztebl Int 2013; 110(23-24): ; DOI: /arztebl


Herunterladen ppt "Take Home Maintenance Medication in Opiate Dependence"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen