Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Mokyklų ekologinis pėdsakas

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Mokyklų ekologinis pėdsakas"—  Präsentation transkript:

1 Mokyklų ekologinis pėdsakas
Lietuvos Energetikos Institutas

2 Kas yra ekologinis pėdsakas?
Mes norime palikti pėdsaką, o ne pripėduoti, todėl mūsų veiksmai turi būti atsakingi bei tvarūs. Ekologinis pėdsakas – tai kaip mūsų veikla, veiksmai ir įpročiais įtakoja mus supančią aplinką (ekosistemą). Kuo daugiau mes vartojame, tuo daugiau susidaro teršalų, tuo ekologinis pėdsakas yra didesnis.

3 Kas yra ekologinis pėdsakas?
Ekologinis pėdsakas – tai matas, rodantis, kiek mūsų planetos išteklių – derlingos žemės, oro, vandens reikia tam, kad būtų patenkinti žmonių vartojimo poreikiai ir absorbuotos jų veiklos paliekamos atliekos. Nuoroda: Global Footprint Network, 2011

4 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas
Procesas Plotas apimantis teršalų poveikį Oro tarša Vandens tarša Dirvožemio tarša Produktai/ Paslaugos Iškastinė anglis Atsinaujinantieji ištekliai Iškastiniai Užstatyta teritorija Plotas SPI=atot/ain, kur ain – teritorija, susijusi su produkto gyvavimo ciklu, tenkanti gyventojui (m2/gyv), atot – teritorija skirta paslaugoms, susijusioms su produkto gyvavimo ciklu atot=Atot/Stot. kur Stot – produkto paslaugų kiekis, produkto sudedamųjų dalių kiekis. Atot = Ar+Ae+Ai+As+Ap (m2); Kur Ar – teritorija reikalinga produkto žaliavoms išgauti (atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių teritorijos) Ae – teritorija reikalinga energijai pagaminti (produktui pagaminti ) Ai – teritorija reikalinga produktui surinkti (tiesioginis ir netiesioginis žemės panaudojimas produkto gyvavimo cikle) As – teritorija reikalinga darbuotojams, dalyvaujantiem produkto gamybos cikle. Ap – teritorija, reikalinga produkto ir šalutinių produktų tvariam išsisklaidymui.

5 Kaip jį pamatuoti? Mes turime palyginti savo vartojimą su gamtos teikiamais ištekliais ir gamtos gebėjimu susidoroti su teršalais, kuriuos mes išmetame. MES GAMTA Poveikio aplinkai vertinimo tikslas, naudojant ekologinio pėdsako metodą, parodo mūsų gyvenimo subalansuotumą ir tvarumą, t.y. ar mes tvarkomės ir gyvename taip, kad nesuardytume ekosistemoje veikiančių natūralių ciklų. „Tvarus gyvenimas“ – tai kai naudojame gamtinį kapitalą (natūralius gamtoje esančius išteklius) nesukeldami neigiamo aplinkos poveikio ir suteikdami gamtai galimybė atsistatyti natūralius procesus, bei ribodami teršalų (atliekų) kiekį, kurio išmetami kiekiai neturi suardyti natūralių gamtinių procesų. Jei mūsų ekologinis pėdsakas yra per didelis (didesnis nei gamtos ekologinė talpa arba sugebėjimas natūraliai sureguliuoti gamtos ciklus), vadinasi mes naikiname aplinką, kurioje gyvename. Beispiel: Wenn man in einem Wald mehr Bäume fällt, als nachwachsen wird der Wald eines Tage vollständig abgeholzt sein. Wenn man also den Wald erhalten will, darf man nur so viel Holz entnehmen, wie nachkommt. Zu den Bildern: Das linke Bild ‚WIR’ auf der Folie beschreibt in vereinfachter Form, was wir zum Produzieren benötigen und was wir alles herstellen. Das rechte Bild ‚NATUR’ soll den natürlichen Kreislauf symbolisieren und auch aussagen, dass die Natur erneuerbare Rohstoffe auf- und Schadstoffe abbaut

6 Ką ir kaip mes darome MES vartojame....
Iškastinį kurą (nafta, dujos, anglis,...) Atsinaujinančius išteklius (mediena ir augalai, jų atliekos, augaliniai aliejai, ....) Neatsinaujinančius išteklius (uolienos, mineralai, metalai, uranas, ....) … ir gaminame: Viską, ko reikia buityje ir gyvenime (namų ūkis, drabužiai, elektra, šiluma, maistas ir kiti gyvenimui reikalingi produktai) …ir vartojame daug daugiau (viskas, kas mums suteikia laisvę gyvenimui) Visos šios medžiagos (procesai) yra įtraukiamos į ekologinio pėdsako skaičiavimą. Kuo daugiau mes gaminame produktų, tuo daugiau naudojame iškastinių išteklių, tuo daugiau teršalų išsiskiria, tuo ekologinis pėdsakas yra didesnis.

7 Ką mes gauname iš gamtos?
Gamta turi galingą variklį – tai SAULĖ Tai energijos ir mūsų natūralių pajamų šaltinis Saulė reikalinga: Augalų augimui; Vandens ciklams; Vėjo suformavimui; ...ir daug daugiau (Saulė – tai gyvybė)

8 Atsinaujintieji ištekliai ir energetika …
Iš saulės energijos mes gauname daug žaliavų. Saulės energija mums suteikia energiją. Ciklai gamtoje vyksta naudojant saulės energiją. Augalai, gyvūnai, vėjas ir vanduo – viskas juda ir vystosi, nes gauna energiją iš saulės. Natūralūs procesai nekenkia aplinkai, todėl jų ekologinis pėdsakas yra mažas

9 Iškastinis kuras … … tai nafta ir jos produktai, gamtinės dujos, anglis, durpės, kurie taip pat susidarė veikiami saulės energijos, tačiau per milijonus metų. Jų susikūrimas ir susiformavimas vyko milijonus metų, o MES juos galime sunaudoti per dešimtmečius. Paveiksle pavaizduota anglis, nafta, dujos susidarė per milijonus metų iš augalų likučių, vandens ir kitų medžiagų, veikiant aukštai temperatūrai ir slėgiui , saulei ir vėjui, dalyvaujant mikroorganizmams, o išeikvoti juos galime per kelis šimtmečius. Palyginkime iškastinius išteklius (nafta, dujos, anglis) su banke taupomojoje sąskaitoje laikomais pinigais ir atsinaujinančius išteklius (saulė, vėjas, vanduo, žemės šiluma) su kišenpinigiais. Jei kišenpinigių užtenka jūsų pragyvenimui, tada pinigų iš taupomosios sąskaitos galėsite neimti, vadinasi galėtumėte taupomojoje sąskaitoje toliau kaupti pinigus. Priešingu atveju, jei naudosite tik taupomojoje sąskaitoje esančius resursus (pinigus), tai jūsų santaupos (šiuo atveju iškastiniai ištekliai) greitai pasibaigs. Wenn man mit dem Taschengeld, das man jeden Monat bekommt auskommt, bleibt das Geld auf dem Sparbuch erhalten. Wenn man ständig vom Sparbuch Geld abhebt, aber nichts einzahlt, werden die Ersparnisse irgendwann aufgebraucht sein. - Iškastiniai ištekliai yra vienkartiniai, nes juos sunaudojus, antrą kartą jų negali panaudoti. Be to, juos naudojant susidaro atliekos, teršalai, todėl jų naudojimas turi didelį ekologinį pėdsaką.

10 Kaip tai veikia mūsų aplinką
Susidarę teršalai pasklinda aplinkoje: Vandenyje Ore Gamta teikia ne tik išteklius, bet sugeria ir teršalus. Dirbtinėje ekosistemoje arba medžiagų (daiktų) srautų visuomenėje, kurioje mes gyvename, trūksta vieno svarbaus elemento – tai skaidytojo, kurie atliekas galėtų suskaidyti į naudingus komponentus, padarydami uždarą medžiagų ciklą ir paversdami ciklą beatliekiniu. Žemėje (dirvožemyje) Tačiau aplinka gali įsisavinti („priimti“) tik ribotą teršalų kiekį

11 … tai yra tai, ką ir kaip mes vartojame
Ekologinis pėdsakas … tai yra tai, ką ir kaip mes vartojame ir kaip mes teršiame aplinką kenksmingomis medžiagomis.

12 Pavyzdžiai Šis vaizdas rodo, kad produkto gyvavimo ciklas – tai produkto „nueitas“ kelias nuo pirminių išteklių išgavimo iki jų suardymo (išmetimo). Taip galima paskaičiuoti ekologinį pėdsaką įvairiems produktams (pvz. automobilio ar kompiuterio pagaminimas, pieno ar kitų maisto produktų, kuriuos perkate parduotuvėje, pagaminimas), taip galite vertinti įvairios veiklos ekologinį pėdsaką (pvz. jūsų kelionę iki mokyklos, darbo, jūsų atostogų maršrutą). Taip pat, be abejo, ir savo mokyklos ekologinį pėdsaką.

13 Ekologinis mokyklų pėdsakas
…Ekologinį pėdsaką sudaro: • Elektros vartojimas • šiluminė energija, šiluma patalpų šildymui ir karštam vandeniui paruošti - Vandens vartojimas - atliekos • Maisto produktai – kiek ir kokių maisto produktų vartojame • Mobilumas – kaip mokiniai ir mokytojai pasiekia mokyklas • kiti produktai ir medžiagos, suvartojamos mokykloje. (popierius, cheminės medžiagos, kt.)

14 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas
Norėdami apskaičiuoti mokyklos ekologinį pėdsaką, sekite šiais pėdsakais:

15 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas

16 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas

17 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas

18 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas
Biodujų gamybai naudojant šviežią augalų derlių - ekologinio poveikio mastas būtų daugiau nei tris kartus didesnis. Elektros gamybai naudojant dujas, poveikis aplinkai yra apie 7,75 m2a/kWh, arba apie 7,5 karto daugiau nei naudojant biodujas. Bei apie 1,025 m2a/kWh arba apie 3,7 karto daugiau nei „blogiausia“ alternatyvi technologija, saulės PV modulių panaudojimas (ekologinis pėdsakas yra apie 2,083 m2a/kWh). Elektros gamybos technologinių sistemų ekologinio pėdsako palyginimas

19 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas
Elektros energijos technologinėse sistemose naudojamo kuro ekologinio pėdsako palyginimas Vertinant ekologinį pėdsaką šilumos gamybos sektoriuje, buvo sugretinti trys technologiniai procesai, kurių metu šiluma gaunama deginant biodujas (kombinuoto šildymo katilai), naudojant augalinę biomasę (gaunama šiluma) ir deginant gamtines dujas (kombinuoto šildymo katilai). Ekologinio pėdsako dydis gaunamas panašus kaip ir elektros energijos gamybos atveju.

20 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas

21 Mokyklų ekologinio pėdsako skaičiavimas

22 Kaip Mes gyvename? Kiekvienas iš mūsų galime atlikti nors ir mažą darbelį, kad išsaugotume gamtą, gyvybę, žemę... Nenusiminkite, nes yra daug galimybių tai padaryti... Pradėkite nuo mažų darbų, nes yra geriau padaryti vieną mažą darbelį, negu ruoštis išgelbėti visą pasaulį...

23 … štai Jums keletas pasiūlymų
Mėsos ekologinis pėdsakas yra didesnis nei daržovių. Taigi, jei jūs dažniau atsisakytumėte mėsos, galėtumėte sumažinti savo ekologinį pėdsaką. Kelionė lėktuvu ar automobiliu palieka didelį ekologinį pėdsaką. Jei keliautumėte dviračiu arba pėsčiomis, tada žymiai sumažintumėte ekologinį pėdsaką. Ypač apie tai reikia gerai pagalvoti, kai keliaujate nedidelius atstumus, tarkim kai norite eiti ar važiuoti į parduotuvę ar mokyklą, visada rinkitės dviratį arba eikite pesčiomis. Jei vykstate atostogų, tai keliaukite geriau traukiniu arba autobusu, o ne lėktuvu.

24 … štai Jums keletas pasiūlymų
Kas einame apsipirkti į parduotuvę ir prekybos centrus ir nekreipiame dėmesio į produkto pagaminimo (kilmės) šalį, tai visada perkame produktus su didesniu ekologiniu pėdsaku. Žymiai tvaresnis būdas yra pirkti produktus turguje arba iš vietinių ūkininkų, kurie produktus augina netoli jūsų gyvenamosios vietos. Be to ekologiški produktai yra žymiai palankesni aplinkai, nes auginimui nenaudojami chemikalai, o tai ne tik sveikiau bet ir ekologinis pėdsakas mažesnis.

25 Dėkojame už dalyvavimą!


Herunterladen ppt "Mokyklų ekologinis pėdsakas"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen