Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Gary Sint Pieter gezien over de Tiber St. Peter vom Tiber aus gesehen St. Peter vom Tiber aus gesehen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Gary Sint Pieter gezien over de Tiber St. Peter vom Tiber aus gesehen St. Peter vom Tiber aus gesehen."—  Präsentation transkript:

1

2 Gary

3

4

5 Sint Pieter gezien over de Tiber St. Peter vom Tiber aus gesehen St. Peter vom Tiber aus gesehen

6 Piazza Venezia

7 Rome (Roma in het Italiaans) is de hoofdstad van Italië. Het is gelegen aan de Tiber, in de regio Lazio in Midden-Somalië en 22 km van de Tyrrheense Zee. Met 2718768 inwoners op 1285 vierkante kilometer (4.253.450 inwoners met voorsteden), Rome is de stad met de grootste bevolking en de grootste stad in Italië (bijna 8 maal de grootte van Parijs), en haar voorsteden, is echter minder dan die van Milaan en Napels. Rome was in de oude Romeinse tijd de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het was toen vaak Urbs ("stad" bij uitstek). Soms ook wel "de stad van de zeven heuvels" (Aventijn Caelius, Capitol, Esquilijn, Palatijn, Quirinaal en Viminal). Deutsche Übersetzung nächste Folie Deutsche Übersetzung nächste Folie

8 Rom (In italienischer Sprache: Roma) ist die Hauptstadt von Italien. Es liegt am Tiber, in der Region Lazio in Mittelitalien und 22 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Mit 2718768 Einwohnern auf 1285 Quadratkilometern (4.253.450 Einwohner mit Vororten), ist Rom die Stadt mit der größten Bevölkerungsdichte und die größte Stadt in Italien (fast 8 mal so groß wie Paris) und seine Vorstädte sind kleiner als die von Mailand und Neapel. Rom war in der römischen Antike die Hauptstadt des Römischen Reiches. Man nannte sie auch oft die Stadt, (Überragende Stadt), manchmal auch "die Stadt der sieben Hügel" (Aventin Caelius, Capitol, Esquilin, Palatin, Quirinal und Viminal). Rom (In italienischer Sprache: Roma) ist die Hauptstadt von Italien. Es liegt am Tiber, in der Region Lazio in Mittelitalien und 22 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Mit 2718768 Einwohnern auf 1285 Quadratkilometern (4.253.450 Einwohner mit Vororten), ist Rom die Stadt mit der größten Bevölkerungsdichte und die größte Stadt in Italien (fast 8 mal so groß wie Paris) und seine Vorstädte sind kleiner als die von Mailand und Neapel. Rom war in der römischen Antike die Hauptstadt des Römischen Reiches. Man nannte sie auch oft die Stadt, (Überragende Stadt), manchmal auch "die Stadt der sieben Hügel" (Aventin Caelius, Capitol, Esquilin, Palatin, Quirinal und Viminal).........................................

9 Le Tibre De Tiber Der Tiber Der Tiber

10 Sint-Pieter St. Peter St. Peter

11

12

13 Rome is ook de hoofdplaats van de regio Lazio en de provincie van Rome. Op haar blazoen zijn de officiële kleuren, goud en karmozijn, en de initialen SPQR. Deze dateren uit het oude Rome en het staat voor: Senatus Populus que Romanus. Wat betekent: "De Senaat en het Romeinse volk" Rome heeft twee eigen feestdagen, 21 april (de verjaardag van de stichting van de stad in 753 v. Chr.), en 29 juni (de verjaardag van de martelaren van de apostelen Peter en Paulus, patroonheiligen de stad). Op haar blazoen zijn de officiële kleuren, goud en karmozijn, en de initialen SPQR. Deze dateren uit het oude Rome en het staat voor: Senatus Populus que Romanus. Wat betekent: "De Senaat en het Romeinse volk" Rome heeft twee eigen feestdagen, 21 april (de verjaardag van de stichting van de stad in 753 v. Chr.), en 29 juni (de verjaardag van de martelaren van de apostelen Peter en Paulus, patroonheiligen de stad). Er zijn ook vele spreekwoorden die verwijzen naar Rome, waaronder "In Rome moet je rijden als een Romeinse." Alle wegen leiden naar Rome." En "Rome werd niet in een dag gebouwd." Er zijn ook vele spreekwoorden die verwijzen naar Rome, waaronder "In Rome moet je rijden als een Romeinse." Alle wegen leiden naar Rome." En "Rome werd niet in een dag gebouwd." Deutsche Übersetzung nächste Folie Deutsche Übersetzung nächste Folie

14 Rom ist auch die Hauptstadt der Region Latium und der Provinz Rom. Auf seinen Insignien sind die offiziellen Farben, Gold und Purpur, und die Initialen SPQR. Diese reichen zurück bis in das antike Rom und stehen für Senatus Populus Que Romanus. Das bedeutet: Senat des römischen Volkes. Rom hat zwei eigene Feiertage, den 21. April (Jahrestag der Gründung der Stadt im Jahre 753 v.Chr.) und den 29. Juni (Jahrestag der Märtyrer der Apostel Peter und Paul, Schutzpatrone der Stadt). Es gibt viele Sprichwörter, die sich auf Rom beziehen, darunter Nach Rom muß man reisen wie in einem Roman, Alle Wege führen nach Rom und "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Rom ist auch die Hauptstadt der Region Latium und der Provinz Rom. Auf seinen Insignien sind die offiziellen Farben, Gold und Purpur, und die Initialen SPQR. Diese reichen zurück bis in das antike Rom und stehen für Senatus Populus Que Romanus. Das bedeutet: Senat des römischen Volkes. Rom hat zwei eigene Feiertage, den 21. April (Jahrestag der Gründung der Stadt im Jahre 753 v.Chr.) und den 29. Juni (Jahrestag der Märtyrer der Apostel Peter und Paul, Schutzpatrone der Stadt). Es gibt viele Sprichwörter, die sich auf Rom beziehen, darunter Nach Rom muß man reisen wie in einem Roman, Alle Wege führen nach Rom und "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.........................................

15

16

17

18 Vaticaans museum Vaticanisches Museum Vaticanisches Museum

19

20

21

22

23 Rome ligt in de regio Lazio in Midden-Italië, aan de samenvloeiing van de Tiber en Aniene. Het centrum ligt ongeveer 24 kilometer van de Tyrreense Zee kust, maar het gemeentelijk grondgebied strekt zich uit tot de laatste, in het bijzonder bij Ostia. De hoogte varieert van 13 meter boven de zeespiegel (in Piazza del Popolo) tot 120 meter. Het historische centrum van Rome wordt gedomineerd door de zeven heuvels: Capitool, Palatijn, Viminale, Quirinaal, Esquilijn, Caelius en Aventijn. De Tiber loopt door de stad naar het zuiden. Het omvat het Tiber eiland. De oude stad werd omringd door muren die de Aureliaanse Muur genoemd werd, een omheining gebouwd door Aurelianus in 270 om de buurten die zich had ontwikkeld buiten de Servische muur te beschermen. Dit deel van Rome omvat ongeveer 4% van de oppervlakte van de moderne stad en is verdeeld in 22 Rioni. Ondanks de ogenschijnlijke kleinheid, heeft het oude centrum ongeveer 300 hotels, meer dan 200 paleizen, 300 kerken, acht parken, belangrijke monumenten, overheidsinstellingen en duizenden winkels, kantoren, bars en restaurants. Het historische centrum van Rome wordt gedomineerd door de zeven heuvels: Capitool, Palatijn, Viminale, Quirinaal, Esquilijn, Caelius en Aventijn. De Tiber loopt door de stad naar het zuiden. Het omvat het Tiber eiland. De oude stad werd omringd door muren die de Aureliaanse Muur genoemd werd, een omheining gebouwd door Aurelianus in 270 om de buurten die zich had ontwikkeld buiten de Servische muur te beschermen. Dit deel van Rome omvat ongeveer 4% van de oppervlakte van de moderne stad en is verdeeld in 22 Rioni. Ondanks de ogenschijnlijke kleinheid, heeft het oude centrum ongeveer 300 hotels, meer dan 200 paleizen, 300 kerken, acht parken, belangrijke monumenten, overheidsinstellingen en duizenden winkels, kantoren, bars en restaurants. Deutsche Übersetzung nächste Folie Deutsche Übersetzung nächste Folie

24 Rom liegt in der Region Latium in Mittelitalien, am Zusammenfluss von Tiber und Aniene. Das Zentrum ist ca. 24 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt, aber das Gemeinde- gebiet reicht bis weit hinaus, vor allem in Ostia (Antiker römischer Hafen). Die Höhe variiert von 13 Metern über dem Meeresspiegel (in Piazza del Popolo) bis 120 Meter. Kapitol, Palatin, Viminale, Quirinal, Esquilin, Caelius und Aventin - das historische Zentrum von Rom, wird von den sieben Hügeln dominiert. Der Tiber fließt im Süden durch die Stadt. Er umfließt die Tiberinsel. Die alte Stadt war von Mauern umgeben genannt die Aurelische Mauer, eine Abgren- zung von Aurelius im Jahre 270 gebaut, um die Stadtteile, die sich außerhalb der Schutzmauer entwickelt hatten, abzu- sichern. Dieser Teil von Rom erstreckt sich über ca. 4% der Oberfläche der modernen Stadt und ist in 22 Regionen unterteilt. Trotz der scheinbaren Kleinheit, hat die Altstadt rund 300 Hotels, mehr als 200 Schlösser, 300 Kirchen, acht Parks, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Behörden und Tausende von Geschäften, Büros, Bars und Restaurants. Rom liegt in der Region Latium in Mittelitalien, am Zusammenfluss von Tiber und Aniene. Das Zentrum ist ca. 24 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt, aber das Gemeinde- gebiet reicht bis weit hinaus, vor allem in Ostia (Antiker römischer Hafen). Die Höhe variiert von 13 Metern über dem Meeresspiegel (in Piazza del Popolo) bis 120 Meter. Kapitol, Palatin, Viminale, Quirinal, Esquilin, Caelius und Aventin - das historische Zentrum von Rom, wird von den sieben Hügeln dominiert. Der Tiber fließt im Süden durch die Stadt. Er umfließt die Tiberinsel. Die alte Stadt war von Mauern umgeben genannt die Aurelische Mauer, eine Abgren- zung von Aurelius im Jahre 270 gebaut, um die Stadtteile, die sich außerhalb der Schutzmauer entwickelt hatten, abzu- sichern. Dieser Teil von Rom erstreckt sich über ca. 4% der Oberfläche der modernen Stadt und ist in 22 Regionen unterteilt. Trotz der scheinbaren Kleinheit, hat die Altstadt rund 300 Hotels, mehr als 200 Schlösser, 300 Kirchen, acht Parks, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Behörden und Tausende von Geschäften, Büros, Bars und Restaurants.........................................

25 Castel San Angelo

26 Hoofd Galerij Haupt Galerie Haupt Galerie

27

28 Spaanse trappen Spanische Treppe Spanische Treppe

29

30

31

32

33

34 Sixtijnse Kapel Sixtinische Kapelle

35

36

37 Sixtinische Kapelle

38 Sint Ignatius St. Ignatius St. Ignatius

39

40 Gary ENDE Deutsche Übersetzung: Walter Weith Deutsche Übersetzung: Walter Weith


Herunterladen ppt "Gary Sint Pieter gezien over de Tiber St. Peter vom Tiber aus gesehen St. Peter vom Tiber aus gesehen."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen