Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

R O M E R O M Gary Sixtijnse kapel Sixtinische Kapelle.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "R O M E R O M Gary Sixtijnse kapel Sixtinische Kapelle."—  Präsentation transkript:

1 R O M E R O M Gary Sixtijnse kapel Sixtinische Kapelle

2

3

4 Sint Pieter gezien over de Tiber
St. Peter vom Tiber aus gesehen

5 Piazza Venezia

6 Deutsche Übersetzung nächste Folie
Rome (Roma in het Italiaans) is de hoofdstad van Italië. Het is gelegen aan de Tiber, in de regio Lazio in Midden-Somalië en 22 km van de Tyrrheense Zee. Met inwoners op 1285 vierkante kilometer ( inwoners met voorsteden), Rome is de stad met de grootste bevolking en de grootste stad in Italië (bijna 8 maal de grootte van Parijs), en haar voorsteden, is echter minder dan die van Milaan en Napels. Rome was in de oude Romeinse tijd de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het was toen vaak Urbs ("stad" bij uitstek). Soms ook wel "de stad van de zeven heuvels" (Aventijn Caelius, Capitol, Esquilijn, Palatijn, Quirinaal en Viminal). Deutsche Übersetzung nächste Folie

7 Rom (In italienischer Sprache: Roma) ist die Hauptstadt von Italien
Rom (In italienischer Sprache: Roma) ist die Hauptstadt von Italien. Es liegt am Tiber, in der Region Lazio in Mittelitalien und 22 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt. Mit Einwohnern auf 1285 Quadratkilometern ( Einwohner mit Vororten), ist Rom die Stadt mit der größten Bevölkerungsdichte und die größte Stadt in Italien (fast 8 mal so groß wie Paris) und seine Vorstädte sind kleiner als die von Mailand und Neapel. Rom war in der römischen Antike die Hauptstadt des Römischen Reiches. Man nannte sie auch oft „die Stadt„, („Überragende Stadt„), manchmal auch "die Stadt der sieben Hügel" (Aventin Caelius, Capitol, Esquilin, Palatin, Quirinal und Viminal).

8 De Tiber Der Tiber Le Tibre

9 Sint-Pieter St. Peter

10

11

12 Deutsche Übersetzung nächste Folie
Rome is ook de hoofdplaats van de regio Lazio en de provincie van Rome. Op haar blazoen zijn de officiële kleuren, goud en karmozijn, en de initialen SPQR. Deze dateren uit het oude Rome en het staat voor: Senatus Populus que Romanus. Wat betekent: "De Senaat en het Romeinse volk" Rome heeft twee eigen feestdagen, 21 april (de verjaardag van de stichting van de stad in 753 v. Chr.), en 29 juni (de verjaardag van de martelaren van de apostelen Peter en Paulus, patroonheiligen de stad). Er zijn ook vele spreekwoorden die verwijzen naar Rome, waaronder "In Rome moet je rijden als een Romeinse." Alle wegen leiden naar Rome." En "Rome werd niet in een dag gebouwd." Deutsche Übersetzung nächste Folie

13 Rom ist auch die Hauptstadt der Region Latium und der Provinz Rom
Rom ist auch die Hauptstadt der Region Latium und der Provinz Rom.   Auf seinen Insignien sind die offiziellen Farben, Gold und Purpur, und die Initialen SPQR. Diese reichen zurück bis in das antike Rom und stehen für Senatus Populus Que Romanus. Das bedeutet: „Senat des römischen Volkes„. Rom hat zwei eigene Feiertage, den 21. April (Jahrestag der Gründung der Stadt im Jahre 753 v.Chr.) und den 29. Juni (Jahrestag der Märtyrer der Apostel Peter und Paul, Schutzpatrone der Stadt).   Es gibt viele Sprichwörter, die sich auf Rom beziehen, darunter „Nach Rom muß man reisen wie in einem Roman„, „Alle Wege führen nach Rom„ und "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut„.

14

15

16

17 Vaticaans museum Vaticanisches Museum

18

19

20

21

22 Deutsche Übersetzung nächste Folie
Rome ligt in de regio Lazio in Midden-Italië, aan de samenvloeiing van de Tiber en Aniene. Het centrum ligt ongeveer 24 kilometer van de Tyrreense Zee kust, maar het gemeentelijk grondgebied strekt zich uit tot de laatste, in het bijzonder bij Ostia. De hoogte varieert van 13 meter boven de zeespiegel (in Piazza del Popolo) tot 120 meter. Het historische centrum van Rome wordt gedomineerd door de zeven heuvels: Capitool, Palatijn, Viminale, Quirinaal, Esquilijn, Caelius en Aventijn. De Tiber loopt door de stad naar het zuiden. Het omvat het Tiber eiland. De oude stad werd omringd door muren die de Aureliaanse Muur genoemd werd, een omheining gebouwd door Aurelianus in 270 om de buurten die zich had ontwikkeld buiten de Servische muur te beschermen. Dit deel van Rome omvat ongeveer 4% van de oppervlakte van de moderne stad en is verdeeld in 22 Rioni. Ondanks de ogenschijnlijke kleinheid, heeft het oude centrum ongeveer 300 hotels, meer dan 200 paleizen, 300 kerken, acht parken, belangrijke monumenten, overheidsinstellingen en duizenden winkels, kantoren, bars en restaurants. Deutsche Übersetzung nächste Folie

23 Rom liegt in der Region Latium in Mittelitalien, am Zusammenfluss von Tiber und Aniene. Das Zentrum ist ca. 24 km vom Tyrrhenischen Meer entfernt, aber das Gemeinde-gebiet reicht bis weit hinaus, vor allem in Ostia (Antiker römischer Hafen). Die Höhe variiert von 13 Metern über dem Meeresspiegel (in Piazza del Popolo) bis 120 Meter.   Kapitol, Palatin, Viminale, Quirinal, Esquilin, Caelius und Aventin - das historische Zentrum von Rom, wird von den sieben Hügeln dominiert. Der Tiber fließt im Süden durch die Stadt. Er umfließt die Tiberinsel. Die alte Stadt war von Mauern umgeben genannt die Aurelische Mauer, eine Abgren-zung von Aurelius im Jahre 270 gebaut, um die Stadtteile, die sich außerhalb der Schutzmauer entwickelt hatten, abzu-sichern. Dieser Teil von Rom erstreckt sich über ca. 4% der Oberfläche der modernen Stadt und ist in 22 Regionen unterteilt. Trotz der scheinbaren Kleinheit, hat die Altstadt rund 300 Hotels, mehr als 200 Schlösser, 300 Kirchen, acht Parks, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Behörden und Tausende von Geschäften, Büros, Bars und Restaurants.

24 Castel San Angelo

25 Hoofd Galerij Haupt Galerie

26

27 Spaanse trappen Spanische Treppe

28

29

30

31

32

33 Sixtijnse Kapel Sixtinische Kapelle

34

35

36 Sixtijnse Kapel Sixtinische Kapelle

37 Sint Ignatius St. Ignatius

38

39 Deutsche Übersetzung: Walter Weith
F I N E N D E Deutsche Übersetzung: Walter Weith Gary


Herunterladen ppt "R O M E R O M Gary Sixtijnse kapel Sixtinische Kapelle."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen