Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"—  Präsentation transkript:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_NJ.1.13 Fachsprache Landmaschinentechniker1 Vytvořeno: Ověřeno: Třída: OZS3

2 Fachsprache – Landwirtschaft Landmaschinenmechaniker, Landwirt
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Předmět: Německý jazyk Ročník: 3. Autor: Radomíra Hradilová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova: Getreide, Obst , Futterpflanzen ,Ölfrüchte, Gemüse, Hackfrüchte, Futterpflanzen, Pflanzebau Anotace: Materiál je určen pro výuku předmětu německý jazyk u zemědělských učebních a studijních oborů. Je určen k nácviku odborné slovní zásoby, a umožňuje její procvičení pomocí vytváření vět v s podmětem man a vět v minulém čase .

3 Pflanzenbau – Welche Pflanzengruppen baut man in unserem Land an?
G-t-e-d- O-s- F-tt-r-f-a-z-n Ö-f-ü-h-e G-m-s- H-ck-r-ch-e S-e-i-lle- u-d S-n-e-p-l-n-e-

4 Pflanzenbau – Welche Pflanzengruppen baut man in unserem Land an?
Getreide Obst Futterpflanzen Ölfrüchte Gemüse Hackfrüchte Spezielle- und Sonderpflanzen

5 Pflanzenbau - Was wächst (nicht) wo?
Škrtněte, co se nehodí. auf dem Feld: Getreide - Obst - Futterpflanzen - Ölfrüchte im Garten: Hopfen - Gemüse - Obst - Hackfrüchte auf der Weide/Wiese: Hackfrüchte - Klee - Gräser - Futterpflanzen im Weinberg: Weinrebe - Gras - Ölpflanzen - Getreide Tvořte otázky a odpovídejte vzájemně: „Wo baut man Gräser an?“ „Gräser baut man auf der Weide an.“

6 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Následující souvislý text rozdělte na jednotlivá slova označující zemědělské plodiny zuckerrübenbohnenerbsefutterrübengemüsegerstegräserhaferhopfen kartoffelnleinenlupineluzernemaiswickemohnobstrapsroggenrotkleeso nnenblumeweinrebeweißkleeweizen

7 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben bohnenerbsefutterübengemüsegerstegräserhaferhopfenkartoffelnlein enlupineluzernemaiswickemohnobstrapsroggenrotkleesonnenblumew einrebeweißkleeweizen

8 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Bohnen erbsefutterübengemüsegerstegräserhaferhopfenkartoffelnleinenlupin eluzernemaiswickemohnobstrapsroggenrotkleesonnenblumeweinrebe weißkleeweizen

9 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Bohnen Erbse futterrübengemüsegerstegräserhaferhopfenkartoffelnleinenlupineluze rnemaiswickemohnobstrapsroggenrotkleesonnenblumeweinrebeweiß kleeweizen

10 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Bohnen Erbse Futterrüben gemüsegerstegräserhaferhopfenkartoffelnleinenlupineluzernemaiswic kemohnobstrapsroggenrotkleesonnenblumeweinrebeweißkleeweizen

11 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Bohnen Erbse Futterrüben Gemüse gerstegräserhaferhopfenkartoffelnleinenlupineluzernemaiswickemohn obstrapsroggenrotkleesonnenblumeweinrebeweißkleeweizen

12 Pflanzenbau - Feldfrüchte
haferhopfenkartoffelnleinenlupine luzernemaiswickemohnobstrapsro ggenrotkleesonnenblumeweinreb eweißkleeweizen Zuckerrüben Bohnen Erbse Futterrüben Gemüse Gerste Gräser

13 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben hopfenkartoffelnleinenlupineluzer nemaiswickemohnobstrapsroggen rotkleesonnenblumeweinrebewei ßkleeweizen Bohnen Erbse Futterrüben Gemüse Gerste Gräser Hafer

14 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen kartoffelnleinenlupineluzernemais wickemohnobstrapsroggenrotklee sonnenblumeweinrebeweißkleew eizen Erbse Futterrüben Gemüse Gerste Gräser Hafer

15 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen Kartoffeln Erbse leinenlupineluzernemaiswickemoh nobstrapsroggenrotkleesonnenblu meweinrebeweißkleeweizen Futterrüben Gemüse Gerste Gräser Hafer

16 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben lupineluzernemaiswickemohnobst rapsroggenrotkleesonnenblumew einrebeweißkleeweizen Gemüse Gerste Gräser Hafer

17 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse luzernemaiswickemohnobstrapsro ggenrotkleesonnenblumeweinreb eweißkleeweizen Gerste Gräser Hafer

18 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste maiswickemohnobstrapsroggenro tkleesonnenblumeweinrebeweißkl eeweizen Gräser Hafer

19 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser wickemohnobstrapsroggenrotklee sonnenblumeweinrebeweißkleew eizen Hafer

20 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen mohnobstrapsroggenr otkleesonnenblumew einrebeweißkleeweize n Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser Wicke Hafer

21 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen obstrapsroggenrotkle esonnenblumeweinre beweißkleeweizen Bohnen Kartoffeln Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser Wicke Hafer Mohn

22 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln rapsroggenrotkleeson nenblumeweinrebewe ißkleeweizen Erbse Leinen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser Wicke Hafer Mohn

23 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen roggenrotkleesonnen blumeweinrebeweißkl eeweizen Futterrüben Lupine Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser Wicke Hafer Mohn

24 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine rotkleesonnenblumew einrebeweißkleeweize n Gemüse Luzerne Gerste Mais Gräser Wicke Hafer Mohn

25 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne sonnenblumeweinreb eweißkleeweizen Gerste Mais Gräser Wicke Hafer Mohn

26 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais weinrebeweißkleewei zen Gräser Wicke Hafer Mohn

27 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke weißkleeweizen Hafer Mohn

28 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

29 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was ist Getreide? Markieren sie orange. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

30 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was ist Getreide? Markieren sie orange. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

31 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Hackfrüchte? Markieren sie braun. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

32 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Hackfrüchte? Markieren sie braun. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

33 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Ölfrüchte? Markieren sie rot. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

34 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Ölfrüchte? Markieren sie rot. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

35 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Hülsenfrüchte? Markieren sie blau. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

36 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Hülsenfrüchte? Markieren sie blau. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

37 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Futterpflanzen? Markieren sie grün. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

38 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Futterpflanzen? Markieren sie grün. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

39 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Speziall- und Sonderkulturen? Markieren sie lila. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

40 Pflanzenbau - Feldfrüchte
Was sind Speziall- und Sonderkulturen? Markieren sie lila. Zuckerrüben Hopfen Obst Bohnen Kartoffeln Raps Erbse Leinen Roggen Futterrüben Lupine Rotklee Gemüse Luzerne Sonnenblume Gerste Mais Weinrebe Gräser Wicke Weißklee Hafer Mohn Weizen

41 Wiederholung Bilden Sie Sätze: Zu Getreidearten gehören Roggen, …
Zu Hackfrüchten gehören ….. Zu Ölfrüchten … Zu Futterpflanzen …. Zu Speziall- und Sonderkulturen … Zu Hülsenfrüchten …

42 Použité zdroje http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Herunterladen ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen